... 1

ПОНУДА ЗА ЛЕТОВАЊЕ 2013


-


Понуда за летовање 2013.

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
СРБОБРАН
Тел: 021/731-279    021/732-888
Трг Младости б/б Србобран
www.cst.org.rs

П О Н У Д А
ЗА ЛЕТОВАЊЕ  2013. годину

Центар за спорт и туризам Србобран доставља Понуду за летовање гостију у  'Одмаралиштu Србобран' у Сутомору за туристичку сезону 2013. годину.

Смене су по периодима у трајању од 10 пансиона а 9 ноћења, а почињу од 01. јуна до 30. септембра 2013. г.

Исплатом уговорене суме, у целокупном износу, гост стиче право на умањење износа за 10% (износа за смештај, попуст се не односи на цену исхране).

Исплата аранжмана до поласка или до краја године уз гаранцију чековима.

Гост је у обавези да до поласка исплати 40% од цене аранжмана.

ЦЕНЕ БОРАВКА (ЈУЛИ, АВГУСТ) СУ:

ПУН ПАНСИОН

 • Одрасли......................................250 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година....................200 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година..................210 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН  /доручак- вечера: доручак - ручак/

 • Одрасли......................................220 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година....................180 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година..................190 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН /ручак - вечера/

 • Одрасли.....................................235 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година...................190 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година.................200 евра - противвредност динара

РУЧАК

 • Одрасли.....................................185 евра – противвредност динара

 • Деца од 2-7 година...................150 евра – противвредност динара

 • Деца од 7-10 година.................155 евра – противвредност динара

НОЋЕЊЕ

 • Одрасли.......................................125 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-10 година...................105 евра - противвредност динара

 • Апартман (2+2)..........................560 евра - противвредност динара

 

 

ЦЕНЕ БОРАВКА /ЈУН, СЕПТЕМБАР/ СУ:

ПУН ПАНСИОН

 • Одрасли...................................................230 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................180 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................190 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН /доручак-ручак, доручак-вечера/

 • Одрасли...................................................200 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................160 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................170 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН /ручак-вечера/

 • Одрасли...................................................215 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................170 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................180 евра - противвредност динара

РУЧАК

 • Одрасли...................................................165 евра – противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................130 евра – противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................135 евра – противвредност динара

НОЋЕЊЕ

 • Одрасли......................................................105 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-10 година....................................85 евра - противвредност динара

 • Апартман (2+2).........................................480 евра - противвредност динара

Могућност плаћања у 12 једнаких рата (јануар-децембар)-покриће чековима.

У цену није урачунат превоз гостију.

Пријаве гостију се врше у Центру за спорт и туризам Србобран.

Додатне информације на телефон/факс 021/ 732-888.

Исхрана у непосредној близини објекта - у ресторану „ИЗВОР“.

 

Директор Центра за спорт и туризам Србобран

Марија Крстић

 # 2