... 1

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ


-


ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Трг Младости бб, 21480 Србобран, Србија
cst.srbobran@eunet.rs

Директор:
Марија Крстић
+381 21 731 279

Књиговодство и финансије:
Оливера Крга
+381 21 732 888

Комерцијала и летовања:
Жарко Татић
+381 21 732 888

Туризам и култура:
Богданка Ђисалов
+381 21 731 279

Одмаралиште "СРБОБРАН" - Сутоморе, Црна Гора:
+382 30 373 413

# 3