... 1

Понуда за летовање 2014.


25.04.2014


  ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ  СРБОБРАН 

  Тел: 021 731-279    021 732-888  
  Трг Младости бб Србобран  

   www.cst.org.rs   

  http://srbobran48.rs/cst/  


Понуда за летовање 2014.

Центар за спорт и туризам Србобран доставља Понуду за летовање

 гостију у  "Одмаралиштu Србобран" у Сутомору за туристичку сезону 2014. годину.

Смене су по периодима у трајању од 10 пансиона а 9 ноћења, а почињу од

 01. јуна до 30. септембра 2014. г.

Исплатом уговорене суме, у целокупном износу, гост стиче право на умањење износа за 10%

 (износа за смештај, попуст се не односи на цену исхране).

Исплата аранжмана до поласка или до краја године уз гаранцију чековима.

Гост је у обавези да до поласка исплати 40% од цене аранжмана.

ЦЕНЕ БОРАВКА (ЈУЛИ, АВГУСТ) СУ:

ПУН ПАНСИОН

 • Одрасли......................................250 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година....................200 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година..................210 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН  (доручак- вечера: доручак - ручак)

 • Одрасли......................................220 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година....................180 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година..................190 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН (ручак - вечера)

 • Одрасли.....................................235 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година...................190 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година.................200 евра - противвредност динара

РУЧАК

 • Одрасли.....................................185 евра – противвредност динара

 • Деца од 2-7 година...................150 евра – противвредност динара

 • Деца од 7-10 година.................155 евра – противвредност динара

НОЋЕЊЕ

 • Одрасли.......................................125 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-10 година...................105 евра - противвредност динара

 • Апартман (2+2)..........................560 евра - противвредност динара

 

 

ЦЕНЕ БОРАВКА (ЈУН, СЕПТЕМБАР) СУ:

ПУН ПАНСИОН

 • Одрасли...................................................230 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................180 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................190 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН (доручак-ручак, доручак-вечера)

 • Одрасли...................................................200 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................160 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................170 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН (ручак-вечера)

 • Одрасли...................................................215 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................170 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................180 евра - противвредност динара

РУЧАК

 • Одрасли...................................................165 евра – противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................130 евра – противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................135 евра – противвредност динара

НОЋЕЊЕ

 • Одрасли......................................................105 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-10 година....................................85 евра - противвредност динара

 • Апартман (2+2).........................................480 евра - противвредност динара

Могућност плаћања у 12 једнаких рата (јануар-децембар)-покриће чековима.

У цену није урачунат превоз гостију.

Пријаве гостију се врше у Центру за спорт и туризам Србобран.

Додатне информације на телефон-факс 021 732-888.

Исхрана у непосредној близини објекта - у ресторану „ИЗВОР“.


                                                                Директор Центра за спорт и туризам Србобран

                                                                                         Марија Крстић
# 5