... 1

ПОНУДА ЗА ЛЕТОВАЊЕ 2015.


16.04.2015


                                                     

  Центар за спорт и туризам Србобран доставља Понуду за летовање гостију у  "Одмаралишту Србобран" у Сутомору за туристичку сезону 2015. годину.

  Смене су по периодима у трајању од 10 пансиона а 9 ноћења, а почињу од 01. јуна до 30. септембра 2015. г.

  Исплатом уговорене суме, у целокупном износу, гост стиче право на умањење износа за 10% (износа за смештај, попуст се не односи на цену исхране).

                  Исплата аранжмана до поласка или до краја године уз гаранцију чековима.

                     Гост је у обавези да до поласка исплати 50% од цене аранжмана.


                    ЦЕНЕ БОРАВКА (ЈУЛИ, АВГУСТ)   СУ:


                             ПУН ПАНСИОН 

-Одрасли................................................250 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година..............................200 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година............................210 евра - противвредност динара

 

                         ПОЛУПАНСИОН  /доручак- вечера: доручак - ручак/

 

-Одрасли................................................220 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година..............................180 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година............................190 евра - противвредност динара

 

                              ПОЛУПАНСИОН /ручак - вечера/

 

-Одрасли...............................................235 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година.............................190 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година...........................200 евра - противвредност динара

 

                             РУЧАК

-Одрасли...............................................185 евра – противвредност динара

-Деца од 2-7 година.............................150 евра – противвредност динара

-Деца од 7-10 година...........................155 евра – противвредност динара

 

                             НОЋЕЊЕ

 

-Одрасли.................................................125 евра - противвредност динара

-Деца од 2-10 година.............................105 евра - противвредност динара

 

-Апартман (2+2)....................................560 евра - противвредност динара

 


                    ЦЕНЕ БОРАВКА /ЈУН, СЕПТЕМБАР/ СУ:


 

                             ПУН ПАНСИОН

 

-Одрасли...................................................230 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година.................................180 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година...............................190 евра - противвредност динара

 

 

                             ПОЛУПАНСИОН /доручак-ручак, доручак-вечера/

 

-Одрасли...................................................200 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година.................................160 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година...............................170 евра - противвредност динара

 

 

                           ПОЛУПАНСИОН /ручак-вечера/

 

-Одрасли...................................................215 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година.................................170 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година...............................180 евра - противвредност динара

 

                           РУЧАК

 

-Одрасли...................................................165 евра – противвредност динара

-Деца од 2-7 година.................................150 евра – противвредност динара

-Деца од 7-10 година...............................155 евра – противвредност динара

 

 

                             НОЋЕЊЕ

 

-Одрасли......................................................105 евра - противвредност динара

-Деца од 2-10 година....................................85 евра - противвредност динара

 

-Апартман (2+2).........................................480 евра - противвредност динара

 

 

     

Могућност плаћања у 12 једнаких рата (јануар-децембар)-покриће чековима.

Административна забрана на зараде запослених у државним установама.

                   У цену није урачунат превоз гостију.

                   Пријаве гостију се врше у Центру за спорт и туризам Србобран.

                   Додатне информације на телефон/факс 021/ 732-888.

                   Исхрана у непосредној близини објекта у ресторану „ИЗВОР“.

 

Директор Центра за спорт и туризам, Србобран

Марија Крстић         

Документ: 01-06/15, 13.01.2015.


Тел: 021/731-279, 021/732-888

Трг професора М.Туторова б/б Србобран

www.cst.org.rs       

          


# 7