Брза претрага: У старту се приказује задњих пет вести, даље можете да прегледате по десет вести почев од прве, од 10-те, од 20-те, ... кликом на бројеве ...


ПОНУДА ЗА ЛЕТОВАЊЕ 2015.


16.04.2015


                                                     

  Центар за спорт и туризам Србобран доставља Понуду за летовање гостију у  "Одмаралишту Србобран" у Сутомору за туристичку сезону 2015. годину.

  Смене су по периодима у трајању од 10 пансиона а 9 ноћења, а почињу од 01. јуна до 30. септембра 2015. г.

  Исплатом уговорене суме, у целокупном износу, гост стиче право на умањење износа за 10% (износа за смештај, попуст се не односи на цену исхране).

                  Исплата аранжмана до поласка или до краја године уз гаранцију чековима.

                     Гост је у обавези да до поласка исплати 50% од цене аранжмана.


                    ЦЕНЕ БОРАВКА (ЈУЛИ, АВГУСТ)   СУ:


                             ПУН ПАНСИОН 

-Одрасли................................................250 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година..............................200 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година............................210 евра - противвредност динара

 

                         ПОЛУПАНСИОН  /доручак- вечера: доручак - ручак/

 

-Одрасли................................................220 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година..............................180 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година............................190 евра - противвредност динара

 

                              ПОЛУПАНСИОН /ручак - вечера/

 

-Одрасли...............................................235 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година.............................190 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година...........................200 евра - противвредност динара

 

                             РУЧАК

-Одрасли...............................................185 евра – противвредност динара

-Деца од 2-7 година.............................150 евра – противвредност динара

-Деца од 7-10 година...........................155 евра – противвредност динара

 

                             НОЋЕЊЕ

 

-Одрасли.................................................125 евра - противвредност динара

-Деца од 2-10 година.............................105 евра - противвредност динара

 

-Апартман (2+2)....................................560 евра - противвредност динара

 


                    ЦЕНЕ БОРАВКА /ЈУН, СЕПТЕМБАР/ СУ:


 

                             ПУН ПАНСИОН

 

-Одрасли...................................................230 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година.................................180 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година...............................190 евра - противвредност динара

 

 

                             ПОЛУПАНСИОН /доручак-ручак, доручак-вечера/

 

-Одрасли...................................................200 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година.................................160 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година...............................170 евра - противвредност динара

 

 

                           ПОЛУПАНСИОН /ручак-вечера/

 

-Одрасли...................................................215 евра - противвредност динара

-Деца од 2-7 година.................................170 евра - противвредност динара

-Деца од 7-10 година...............................180 евра - противвредност динара

 

                           РУЧАК

 

-Одрасли...................................................165 евра – противвредност динара

-Деца од 2-7 година.................................150 евра – противвредност динара

-Деца од 7-10 година...............................155 евра – противвредност динара

 

 

                             НОЋЕЊЕ

 

-Одрасли......................................................105 евра - противвредност динара

-Деца од 2-10 година....................................85 евра - противвредност динара

 

-Апартман (2+2).........................................480 евра - противвредност динара

 

 

     

Могућност плаћања у 12 једнаких рата (јануар-децембар)-покриће чековима.

Административна забрана на зараде запослених у државним установама.

                   У цену није урачунат превоз гостију.

                   Пријаве гостију се врше у Центру за спорт и туризам Србобран.

                   Додатне информације на телефон/факс 021/ 732-888.

                   Исхрана у непосредној близини објекта у ресторану „ИЗВОР“.

 

Директор Центра за спорт и туризам, Србобран

Марија Крстић         

Документ: 01-06/15, 13.01.2015.


Тел: 021/731-279, 021/732-888

Трг професора М.Туторова б/б Србобран

www.cst.org.rs       

          


# 7

Услуге ресторана и услуге послуживања храном за госте „Одмаралишта Србобран“ у Сутомору


30.05.2014ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН расписује јавну набавку:    


  - Услуге ресторана и услуге послуживања храном за госте „Одмаралишта Србобран“ у Сутомору                                                                                                                                                                                                                           


# 6

Понуда за летовање 2014.


25.04.2014


  ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ  СРБОБРАН 

  Тел: 021 731-279    021 732-888  
  Трг Младости бб Србобран  

   www.cst.org.rs   

  http://srbobran48.rs/cst/  


Понуда за летовање 2014.

Центар за спорт и туризам Србобран доставља Понуду за летовање

 гостију у  "Одмаралиштu Србобран" у Сутомору за туристичку сезону 2014. годину.

Смене су по периодима у трајању од 10 пансиона а 9 ноћења, а почињу од

 01. јуна до 30. септембра 2014. г.

Исплатом уговорене суме, у целокупном износу, гост стиче право на умањење износа за 10%

 (износа за смештај, попуст се не односи на цену исхране).

Исплата аранжмана до поласка или до краја године уз гаранцију чековима.

Гост је у обавези да до поласка исплати 40% од цене аранжмана.

ЦЕНЕ БОРАВКА (ЈУЛИ, АВГУСТ) СУ:

ПУН ПАНСИОН

 • Одрасли......................................250 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година....................200 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година..................210 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН  (доручак- вечера: доручак - ручак)

 • Одрасли......................................220 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година....................180 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година..................190 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН (ручак - вечера)

 • Одрасли.....................................235 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година...................190 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година.................200 евра - противвредност динара

РУЧАК

 • Одрасли.....................................185 евра – противвредност динара

 • Деца од 2-7 година...................150 евра – противвредност динара

 • Деца од 7-10 година.................155 евра – противвредност динара

НОЋЕЊЕ

 • Одрасли.......................................125 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-10 година...................105 евра - противвредност динара

 • Апартман (2+2)..........................560 евра - противвредност динара

 

 

ЦЕНЕ БОРАВКА (ЈУН, СЕПТЕМБАР) СУ:

ПУН ПАНСИОН

 • Одрасли...................................................230 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................180 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................190 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН (доручак-ручак, доручак-вечера)

 • Одрасли...................................................200 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................160 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................170 евра - противвредност динара

ПОЛУПАНСИОН (ручак-вечера)

 • Одрасли...................................................215 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................170 евра - противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................180 евра - противвредност динара

РУЧАК

 • Одрасли...................................................165 евра – противвредност динара

 • Деца од 2-7 година.................................130 евра – противвредност динара

 • Деца од 7-10 година...............................135 евра – противвредност динара

НОЋЕЊЕ

 • Одрасли......................................................105 евра - противвредност динара

 • Деца од 2-10 година....................................85 евра - противвредност динара

 • Апартман (2+2).........................................480 евра - противвредност динара

Могућност плаћања у 12 једнаких рата (јануар-децембар)-покриће чековима.

У цену није урачунат превоз гостију.

Пријаве гостију се врше у Центру за спорт и туризам Србобран.

Додатне информације на телефон-факс 021 732-888.

Исхрана у непосредној близини објекта - у ресторану „ИЗВОР“.


                                                                Директор Центра за спорт и туризам Србобран

                                                                                         Марија Крстић
# 5

ЈН 1 / 2014 Услуге чишћења и одржавања објекта


21.01.2014


              ЈН 1 / 2014


 

предмет:

Услуге чишћења и одржавања објекта


рок за подношење пријава:

21.01.2014.

 

 

наручиоц:

Центар за физичку културу, рекреацију и туризам  Србобран

 

 

контакт адреса:

cst.srbobran@eunet.rs

 

 

позив за подношење понуде ( преузмите овде )


конкурсна документацијапреузмите овде )

 

 

питања и одговори ( погледајте овде )


# 4

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ


-


ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Трг Младости бб, 21480 Србобран, Србија
cst.srbobran@eunet.rs

Директор:
Марија Крстић
+381 21 731 279

Књиговодство и финансије:
Оливера Крга
+381 21 732 888

Комерцијала и летовања:
Жарко Татић
+381 21 732 888

Туризам и култура:
Богданка Ђисалов
+381 21 731 279

Одмаралиште "СРБОБРАН" - Сутоморе, Црна Гора:
+382 30 373 413

# 3