Информације са званичног сајта ЈКП Градитељ - Србобран


Одлуке и образложења промене цена


16.11.2013


На основу прелиминарних пројекција основних макроекономских показатеља за 2013. годину , које је крајем 2012 године објавило Министарство финансија Републике Србије, Годишњим програмом пословања ЈКП "Градитељ" Србобран за 2013.годину, планирано је повећање цена услуга овог предузећа у 2013. години за  5,5 %, а наведено повећање цена је већ укалкулисано у планове предузећа за 2013. годину


Имајући у виду наведено, предложено је повећање цена свих комуналних услуга предузећа у 2013. години за 5,5 %, изузев цена грејања које су регулисане Уредба о начину одређивања цене топлотне енергије ( Сл. Гласник бр. 96/2013)


* Oбразложење уз цене комуналних услуга за 2013. годину

Преузмите овде...

  

* Одлука о утврђивању цене изграђених гробница

Преузмите овде...


* Одлука о утврђивању цена изласка на интервенције

Преузмите овде...


* Одлука о усвајању ценовника пијачних и вашарских услуга и ценовника резервације пијачног и вашарског простора

Преузмите овде... 


* Одлука о ценовнику сатнице радних машина и сатнице радника   

Преузмите овде... 


* Одлуку о утврђивању цена врећа за изношење смећа и пражњења контејнера

Преузмите овде...


* Одлука о утврђивању цене грејања за грејну сезону 2013/2014. годину

Преузмите овде...


* Одлука о утврђивању цене одржавања хигијене ужег центра града за 2013/2014. годину

Преузмите овде...


* Одлука о утврђивању цене изношења смећа за домаћинства и остале кориснике

Преузмите овде...


* Одлука о утврђивању цене рада хигијеничара за 2013/2014. годину

Преузмите овде...


* Одлука о утврђивању цене одржавања градског зеленила за 2013/2014. годину

Преузмите овде...


* Одлука о утврђивању цена редовних годишњих прегледа исправности димњака за гас   

Преузмите овде...


* Одлука о утврђивању цене воде и канализације

Преузмите овде...


* Предлог цена пијачних и вашарских услуга 2013.

Преузмите овде...


* Предлог цена погребних услуга 2013.

Преузмите овде...


* Захтев за давање сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга

Преузмите овде...


* Одлукa о утврђивању накнаде за издавање услова за прикључење на комуналну инфраструктуру и испуњеност прописаних услова за прикључење на гасну дистрибутивну мрежу

Преузмите овде...


* Одлукa о утврђивању трошкова искључења и поновног укључења потрошача воде, гаса и грејања

Преузмите овде...Јелена Тасовац

FacebookTwitterGoogleDiggRedditLinkedInStumbleUponEmail
# 10

Званична интернет презентација ЈКП Градитељ - Србобран