Индекс: приказује све линкове ка вестима.

200 : Искључење воде у Петак 03.11.2017, 31.10.2017
199 : Toplotna energija i grejna sezona 2017-2018, 24.10.2017
198 : ЈНМВ 13-2017 - Канцеларијски материјал, 13.10.2017
197 : ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ИСПОРУКЕ ВОДЕ, 19.09.2017
196 : Одлуке о ценама гаса, 15.09.2017
195 : JNMV 12-2017 Usluga osiguranja imovine i zaposlenih, 08.09.2017
194 : Обавештење због сезоне годишњих одмора, -
193 : Izmene plana javnih nabavki 2017, 07.08.2017
192 : JNMV 11-2017 Lična zaštitna sredstva i oprema, 07.08.2017
191 : Nastavak postupka - Nabavka novog informacionog sistema, 01.08.2017
190 : Cenovnik autobuska stanica, 31.07.2017
189 : ЈНМВ 10/2017 Микробиолошке и хемијске анализе воде за пиће , -
188 : Оглас о јавној лицитацији за давање у резервацију продајних места..., 23.05.2017
187 : JNMV 09/2017 Održavanje zelenila na grobljima u opštini Srbobran, 15.05.2017
186 : OGLAS, 05.05.2017
185 : Обавештавају се корисници комуналних услуга..., 25.04.2017
184 : JN 08-2017 Nabavka usluga - Odrzavanje i uredjenje cvetnih zelenih povrsina, masinsko i rucno kos, 20.04.2017
183 : Обавештење о одношењу смећа, 11.04.2017
182 : JNMV 07-2017 Nabavka natrium hipohlorita , 04.04.2017
181 : GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JKP GRADITELJ ZA 2017., 28.03.2017
180 : Obaveštavaju se korisnici komunalnih usluga, 17.03.2017
179 : ЈН 03/2017 Одржавање семафора на територији општине Србобран , 06.03.2017
178 : Обавештење, одношење смећа, Турија, 23.02.2017
177 : JN 04-2017 Nabavka elektromaterijala za potrebe odrz. javne rasvete, 22.02.2017
176 : Obaveštenje za vreme praznika, 14.02.2017
175 : Јавна набавка 02/2017 електричне енергије за јавну расвету општине Србобран., 01.02.2017
174 : ЈН 1-2017 Услуге сервисирања и одржавања моторних, теретних возила и радних машина, 19.01.2017
173 : Одлука о цени природног гаса за снабдевање крајњих купаца, 18.01.2017
172 : Обавештење у вези лицитације, 06.01.2016
171 : Обавештавају се корисници комуналних услуга..., 28.12.2016
170 : Оглас о јавној лицитацији путничких возила, 23.12.2016
169 : Сва документација за последње две јавне набавке, 20.12.2016
168 : Оглас-јавна лицитација основних средстава, 06.12.2016
167 : Саднице разног дрвећа делиће се у Расаднику..., 28.11.2016
166 : ЈНМВ 21-2016 Бушење бунара - измене и допуне, продужење рока..., 21.11.2016
165 : Обавештење - испирање водоводне мреже, 18.11.2016
164 : Обавештење- одношење смећа, 17.11.2016
163 : Обавештење, 08.11.2016
162 : Одлука о цени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца, 31.10.2016
161 : Одлука о утврђивању цене воде и канализације, 31.10.2016
160 : ЈН 20/2016 Услуге на зимском одржавању локалних путева, 28.10.2016
159 : ЈНМВ 19/2016 Непредвиђени грађевински и машински радови на топловоду у Бардовој улици, 16.09.2016
158 : ЈН 15/2016-1 Услугe осигурања имовине и запослених(поновљени поступак), 23.08.2016
157 : ЈН 18/2016 Накнадни и непредвиђени радови на подстаницама у Србобрану, 17.08.2016
156 : ОБАВЕШТЕЊЕ, 03.08.2016
155 : ЈН 16/2016 Набавка и уградња мерача за гас и пратеће опреме, 29.07.2016
154 : ОБАВЕШТЕЊЕ 851/2016, 28.07.2016
153 : ЈНМВ 17/2016 Набавка водоводног материјала, 26.07.2016
152 : Обавештење ЈКП Градитељ, 22.07.2016
151 : ЈНМВ 15/2015 Набавка услуга осигурања имовине и запослених, 19.07.2016
150 : ЈНМВ 09/2016-1 Набавка канцеларијског материјала ( Поновљени поступак), 19.07.2016
148 : ЈНМВ 14/2016 Набавка малог камиона за изношење смећа, 08.07.2016
147 : ЈНМВ 12/2016 Набавка опреме за бунаре, 01.07.2016
146 : ЈНМВ 11/2016 Набавка процесне опреме, 24.06.2016
145 : ЈНМВ 10/2016 Уређење капеле на гробљу( молерски и фасадерски радови), 21.06.2016
144 : ЈНМВ 09/2016 Канцеларијски материјал, 15.06.2016
143 : ЈН 08/2016 Микорбиолошке и хемијске анализе воде за пиће, 08.06.2016
142 : ОБАВЕШТЕЊЕ, 06.06.2016
141 : ЈНМВ 02/2016 Одржавање зеленила на гробљу, 30.05.2016
140 : Obaveštenje o novim nižim cenama gasa od 1. juna 2016., 31.05.2016
139 : ЈНМВ 06/2016 Набавка Новог Информационог система- Програмски пакет за Веб сервер, 24.05.2016
138 : Јавна лицитација за покривене и непокривене тезге, 20.05.2016
137 : ЈН 07/2016 Набавка интегрисаног система видео заштите свих објеката ЈКП-а, 17.05.2016
136 : ЈНМВ 01/2016 Одржавање и уређење цветних и зелених површина..., 12.05.2016
135 : JNMV 05/2016 Betoniranje staza na groblju, 21.03.2016
133 : ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ НИЖИМ ЦЕНАМА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ, 21.03.2016
132 : ЈН 04/2016 Замена водомера, 14.03.2016
131 : JN 03/2016 Nabavka Goriva za potrebe voznog parka JKP-a, 11.03.2016
130 : Нестанак воде у Надаљу, 12.02.2016
129 : Захтев за давање сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије, 29.01.2016
128 : Искључење водоснабдевања у Србобрану, 28.01.2016
127 : ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, 25.01.2016
126 : Одлука о давању сагласности на план преузимања мерних уређаја..., 13.01.2016
125 : ЈН 21-2015 Санација и ревитализација бунара у циљу превентивног одржавања..., 05.01.2016
124 : ЈНМВ 20/2015 Набавка половног возила за превоз покојника, 06.01.2016
123 : ЈН 19/2015 Услуга сервисирање и одржавање моторних, теретних возила и радних машина, 29.12.2015
122 : Оглас за јавну лицитацију - продаја основних средстава у ЈКП Градитељ, 25.12.2015
121 : ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП ГРАДИТЕЉ - РЕПРОГРАМ ДУГА, 16.12.2015
120 : ЈЕСЕЊA ПОДЕЛA САДНИЦА, 17.11.2015
119 : ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ РЕГИСТРОВАНИМ ОДГАЈИВАЧНИЦАМА ПАСА, 12.11.2015
118 : ЈНМВ 16/2015 i JH 17/2015, 28.10.2015
117 : Обавештавају се корисници услуга ЈКП, 19.10.2015
116 : Тарифни систем и методологија за одређивање цене у ЈКП Градитељ, 19.10.2015
115 : Почетак грејне сезоне, 13.10.2015
114 : ЈНМВ 15/2015 Радови на санацији Управне Зграде ЈКП „Градитељ“-а Србобран, 09.10.2015
113 : Бесплатно сакупљање и одвожење кабастог отпада , -
112 : ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА, 29.09.2015
111 : НИЖЕ ЦЕНЕ ГАСА, 25.09.2015
110 : ЦЕНА ГРЕЈАЊА, 22.09.2015
109 : ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ, 11.09.2015
108 : Обуставе испоруке воде у Турији и Надаљу, 08.09.2015
107 : Отпочели радови на изградњи постројења за пречишћавање пијаће воде, 07.09.2015
106 : ЈНМВ 14/2015 Опремање бунара Б1 на изворишту воде индустријска зона системом за делимично пречиш..., 24.08.2015
105 : JH 13/2015 набавка и уградња летњег мерача на МС ОШ Србобран, 17.08.2015
104 : ОДЛУКА O УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ И ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДНИХ, 13.08.2015
103 : ОБАВЕШТЕЊЕ - Обустава испоруке воде - Турија, 13.08.2015
102 : ОБАВЕШТЕЊЕ - Обустава испоруке воде - Надаљ, 10.08.2015
101 : САОПШТЕЊЕ ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН, 05.08.2015
100 : Обустава испоруке воде - Надаљ, 03.08.2015
99 : ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ, 28.07.2015
98 : Привремена обустава природног гаса Турији, 28.07.2015
97 : АПЕЛ СТАНОВНИЦИМА ОПШТИНЕ СРБОБРАН, 23.07.2015
96 : Јавна набавка осигурања имовине и запослених бр. 12/2015, 20.07.2015
95 : ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ НИЖИМ ЦЕНАМА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ, 29.06.2015
94 : ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 11.06.2015
93 : ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНЕ ГАСА, 27.05.2015
92 : ОБАВЕШТЕЊЕ, 18.05.2015
91 : Оглас за лицитацију..., 15.05.2015
90 : ЈНМВ 11/2015 ХЕМИЈСКО И БАКТЕРИОЛОШКО УЗOРКОВАЊЕ ВОДЕ, 14.05.2015
89 : ЈН 10/2015 Реконструкција хидрофорске сале на изворишту воде „Надаљ“ и смештање опреме, 11.05.2015
88 : Обавештавају се грађани ..., 08.05.2015
87 : Обавештење за грађане Општине Србобран, 07.05.2015
86 : ЈНМВ 09/2015 набавка Водоводног материјала, 07.05.2015
85 : Изградњa канализације употребљивих вода на Тргу Републике, 04.05.2015
84 : ЈНМВ 07/2015 Услуга одржавање и уређење цветних и зелених површина, 30.04.2015
83 : ЈНМВ 06/2015 Адаптација инсталације вреловода, 30.04.2015
82 : Одлука о утврђивању цене воде и канализације, 27.04.2015
80 : Оглас за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп травнатих површина, 15.04.2015
79 : ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ, 09.04.2015
78 : ЈНМВ Канцеларијски материјал бр. 02/2015, 25.03.2015
77 : ЈНМВ добара рачунара и рачунарске опреме бр. 03/2015, 16.03.2015
76 : ЈНМВ бр. 04/2015 услуге Одржавања зеленила на гробљу, 11.03.2015
75 : Набавка горива и аутогаса ТНГ за потребе возног парка JH 05/2015, 27.02.2015
74 : ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ИСПОРУКЕ ВОДЕ, 20.02.2015
73 : Обавештење за грађане, 12.02.2015
72 : Адаптација градског вреловодног система у Србобрану, 11.02.2015
71 : Правила о раду дистрибутивног система ЈКП Градитељ, 10.02.2015
70 : ОБАВЕШТЕЊЕ, -
68 : ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНАМА ЦЕНА, 23.12.2014
53 : Оглашава на јавни увид..., 17.12.2014
52 : ОБАВЕШТЕЊЕ, 05.12.2014
51 : ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА, 02.12.2014
50 : Набавка новог теретног аутомобила за службу дистрибуције гаса бр. јн 19-2014, 28.11.2014
49 : Јавна набавка за електрични дизел агрегат број 18 / 2014, 18.11.2014
48 : Обавештење за грађане, 06.11.2014
47 : Зимско одржавање путева на територији Општине Србобран..., 06.11.2014
46 : Оглас за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп пословног простора, 31.10.2014
45 : Аутоматизација рада Топлане..., 24.10.2014
44 : ОБАВЕШТЕЊЕ о испирању водоводне мреже, 24.10.2014
43 : Нестанак воде у Турији, 16.10.2014
42 : Нова цена гаса, 16.10.2014
41 : Обавештење о одношењу кабастог отпада на територији општине Сробобран, 15.10.2014
40 : Услуге одржавња и сeрвисирања моторних, теретних возила и радних машина..., 14.10.2014
39 : ЈН 14-2014 набавка и уградња ПВЦ-столарије , 19.09.2014
38 : ОБАВЕШТЕЊЕ у вези цене гаса, 10.09.2014
37 : Јавна набавка мале вредности ЈН 13-2013, 22.08.2014
36 : Оглас за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп земљишта, 18.08.2014
35 : ЈН 12-2014 Израда ограде око католичког гробља..., 25.07.2014
34 : Одлука о цени природног гаса, 16.07.2014
33 : JNMV Usluge osiguranja imovine i zaposlenih br JN 11-2014, 08.07.2014
32 : ЈНМВ Услуге осигурања имовине и запослених ЈН 10-2014, 30.06.2014
31 : Привремена обустава испоруке природног гаса, 27.06.2014
29 : Резервација продајних места на пијацама..., 16.05.2014
28 : Хемијска и бактериолошка испитивања пијаће воде ЈН 09-2014, 12.05.2014
27 : Смеће се неће износити за првомајске празнике, 29.04.2014
26 : ЈНВВ 08-2014 Половна-Ремонтована грађевинска радна машин, 24.04.2014
25 : ЗАКУП ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА, 23.04.2014
24 : Одношење смећа у Турији и Надаљу, 17.04.2014
23 : ПОШТОВАНИ КУПЦИ !, 03.04.2014
22 : Одржавање зеленила на гробљима , 26.03.2014
21 : Јавна набавка мале вредности 06-2014 Орезивање стабала на гробљима , 26.03.2014
20 : Набавка бунарских пумпи, фреквентних регулатора, нивометара и пратеће опреме..., 18.03.2014
19 : Јавна набавка ревитализације бунара, 12.03.2014
18 : Јавна набавка велике вредности горива, ауто-гаса ТНГ..., 03.03.2014
17 : Обавештавају се грађани насељеног места Турије, 12.02.2014
16 : ЈН 01/2014, 04.02.2014
15 : ЈН мале вредности 02/14, 03.02.2014
14 : ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТРОШАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА, 29.01.2014
13 : JНМВ 10-2013 Набавка добара – Новог путничког аутомобила, 19.12.2013
12 : Зимско одржавање локалних путева на територији општине Србобран, 27.11.2013
11 : Редовно испирање водоводне мреже у Надаљу, 25.11.2013
10 : Одлуке и образложења промене цена, 16.11.2013
9 : Нестанак воде, 20.11.2013
8 : Радови на водоводној мрежи у Турији, 18.11.2013
7 : Обавештење о привременој обустави испоруке природног гаса потрошачима у Србобрану, 31.10.2013
6 : Обавештење о привременој обустави испоруке природног гаса, 22.10.2013
5 : Обавештење корисницима даљинског грејања, 02.10.2013
4 : Обавештење службе за пружање комуналних услуга, 02.09.2013
3 : Обавештење за потрошаче природног гаса, 28.08.2013
2 : ОБАВЕШТЕЊЕ, 13.08.2013
1 : ОБАВЕШТЕЊЕ, 03.07.2013