JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕГРАДИТЕЉ СРБОБРАНБРОЈ: 507 /2014ДАНА: 16.05.2014.С Р Б О Б Р А Н             На основу члана 5.  Правилника о начину давања и коришћења продајних места на пијацама и вашару, директор Јавног комуналног предузећа “Градитељ” Србобран, дан…

# 29

   У току је прикупљање понуда за јавну набавку:     Хемијска и бактериолошка испитивања пијаће воде ЈН 09-2014                                                                                                                                                     …

# 28

ОБАВЕШТЕЊЕ из ЈКП Градитељ - Србобран:      Смеће се неће износити за првомајске празнике.ЈКП Градитељ Србобран …

# 27

ЈНВВ Половна-Ремонтована грађевинска радна машина булдозер бр ЈН 08/2014По систему старо за ново.http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=334618&idp=334607Odluka o produženju Roka za podnošenje ponuda:http://portal.ujn.gov.rs/Dokument…

# 26

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“ГРАДИТЕЉ” СРБОБРАНБрој: 433- 2014Дана: 23.04.2014.С Р Б О Б Р А Н                На основу указане потребе, директор дана 23.04.2014.године расписује :О Г Л А СЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕУ ЗАКУП ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА1. Изда…

# 25

Смеће се неће односити у петак 18.04.2014, него је предвиђено да се смеће у Турији износи у понедељак 21.04.2014, а у Надаљу у уторак 22.04.2014.         У Србобрану од понедељка редовно одношење смећа, без промена.ЈКП Градитељ …

# 24

         У складу са Законом  о енергетици, („Сл. Гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011-исправка, 93/2012 и 124/2012) и Уредбом о условима за испоруку природног гаса („Сл. Гласник РС“ бр. 47/2006 и 3/2010) место предаје енергента купцу, односно место преузима…

# 23

ЈКП "Градитељ" - Србобран   Јавна набавка мале вредности бр. 07/2014 :  Одржавање зеленила на гробљима     * http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=303074&idp=303047 …

# 22

 * ЈКП "Градитељ" Србобран    * Јавна набавка мале вредности 06-2014 Орезивање стабала на гробљима    * http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=298986&idp=298977 …

# 21

Јавна набавка велике вредности бр.05-2014: Набавка бунарских пумпи, фреквентних регулатора, нивометара и пратеће опреме за осматрање, бележење и управљање бунарима, а у циљу рационалније експлоатације и продужења века трајања постојећих бунара.http://portal.uj…

# 20


У старту се приказује неколико најновијих вести, а даље можете да прегледате раније вести ... кликом на бројеве у дну стране.