Jавнa набавкa за Услуге одржавња и сeрвисирања моторних, теретних возила и радних машина број 15/2014.    Позив са подношење понуда:   http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=501042&idp=501029  Конкурсна документација:  http://por…

# 40

ЈН 14-2014 набавка и уградња ПВЦ-столарије  Конкурсна документција...Позив за подношење понуда: …

# 39

 У складу са Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, 75/14) спроводи се прво образовање цене природног гаса за јавно снабдевање по одредбама наведене методологије. Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“Србобран на IV …

# 38

... радови на санацији термомашинске инсталације вреловодног шахта у улици Соње Маринковић у Србобрану.   *  Позив за подношење понуда објављен на порталу : http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=454592&idp=454551  *  Конкурсна док…

# 37

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ"ГРАДИТЕЉ" СРБОБРАН                                                                                                                                                                                                                        …

# 36

Јавна набавка мале вредности Израде ограде око католичког гробља у Србобрану бр. ЈН 12-2014:Позив за подношење понуда на порталу:http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=430135&idp=430109Конкурсна документација:http://portal.ujn.gov.…

# 35

Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање је добила сагласности Агенције за енергетику Републике Србије и  објављена је у „Службеном гласнику РС“ број 72-2014 од 14.07.2014. године, а  примењује се од 1. августа  2014. године. Цене природног гаса за јав…

# 34

Obaveštavamo vas da smo pokrenuli postupak javne nabavke osiguranja br. 11-2014                                                                                                                                                                                     …

# 33

     *  Позив за подношење понуда  *  Конкурсна документација …

# 32

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ПОТРОШАЧИМА У СРБОБРАНУ И  ТУРИЈИ     Поштовани корисници, обавештавамо вас да ће 02.07.2014.године у времену од 10,00 до 18,00 часова због извођења радова на главној мерно – регулационој станици (ГМРС)…

# 31


У старту се приказује неколико најновијих вести, а даље можете да прегледате раније вести ... кликом на бројеве у дну стране.