У петак, 03. новембра, настављају се радови на санацији чворишта водоводне мреже у Србобрану. Наставака радова донеће и краткотрајну измену у режиму испоруке воде.Првобитно, радови су били заказани за среду, 01. новембар, али су на молбу дела грађана општине С…

# 200

Pravilnik o uslovima za podnosenje i resavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije  Saglasnost opstinskog veca na pravilnik o uslovima za podnosenje i resavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije  Odluka o c…

# 199

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   ЈНМВ 13-2017 - Канцеларијски материјал…

# 198

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ИСПОРУКЕ ВОДЕ   http://jkpgraditelj.co.rs/Obavestenje-19-09-2017-obustava-isporuke-vode.pdf…

# 197

Приложена документа:  http://jkpgraditelj.co.rs/odluka-o-ceni-pristupa-i-gasa/    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ              У  току 2017. године дошло је до измене Методологије за одрeђивање цене приступа систему за дистрибуцију  природног гаса и Методологије за одређивање цен…

# 196

http://jkpgraditelj.co.rs/jnmv-12-2017/…

# 195

Обавештавају се становници Турије и Надаља да ће због сезоне годишњих одмора благајна ЈКП *Градитељ* радити следећим данима:    Турија - четвртак 10 - 12 h    Надаљ - субота 10 - 12 h        ЈКП *Градитељ* Србобран …

# 194

http://jkpgraditelj.co.rs/plan-javnih-nabavki-2017/…

# 193

http://jkpgraditelj.co.rs/jn-11-2017/…

# 192

DONETA JE ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.08.2017.   Dokumenta iz priloga a odnose se na nastavak postupka Nabavka novog informacionog sistema - Programski paket za VEB server broj 06/2016 objavite na sajtu JKP Graditelj.  Postupak je zapocet u maju 2016 godine ali…

# 191

http://jkpgraditelj.co.rs/cenovnik-autobuska-31-07-2017-1500/…

# 190


У старту се приказује неколико најновијих вести, а даље можете да прегледате раније вести ... кликом на бројеве у дну стране.