ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 20/2016:   Услуге на зимском одржавању локалних путева на територији Општине  Србобран 2016/2017 године     ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   БР. 20/2016     СВИ ДОКУМЕНТИ   Линк ка порталу Управе  …

# 160

ЈНМВ 19/2016 Непредвиђени грађевински и машински радови на топловоду у Бардовој улици   Konkursna dokumentacija   Poziv za podnosenje ponude   …

# 159

Услугe осигурања имовине и запослених( поновљени поступак) , број ЈН 15/2016-1Poziv za podnosenje ponudaKonkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovora JN 15/2016Obaveštenje o zaključenom ugovoru…

# 158

Позив за подношење понудаКонкурсна докуменацијаOdluka o dodeli ugovora za JN 18/2016Обавештење о закљученом Уговору…

# 157

   Према речима Дарка Ненезића, вд директора ЈКП „Градитељ“, приступа се решењу једног од проблема са којим се сусрећу становници насељеног места Надаљ, када због хаварије на било ком делу водоводне мреже цело село остане без воде, вршећи реконструкцију водово…

# 156

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaPitanja i odgovoriOdluka o dodeli ugovora…

# 155

  Обавештавају се корисници услуга ЈКП „Градитељ“ Србобран, из категорије правних лица и предузетника да је покренут поступак принудне наплате дужника комуналних услуга као и искључење гаса.     Из тих разлога, још једном молимо кориснике услуга ЈКП „Градитељ”…

# 154

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaПИТАЊА И ОДГОВОРИОдлука о додели уговораObaveštenje o zaključenom ugovoru…

# 153

ЈКП „Градитељ“ Србобран oбавештава да ће се вршити испирање водоводне мреже у Надаљу, у петак, 22.07.2016. - 23.07.2016. године у периоду од 23:00 до 05:00 часова.   У случају потребе, испирање ће се наставити и наредних дана у истим терминима.   Дуња Шолаја…

# 152

ЈНМВ 15/2015 Набавка услуга осигурања имовине и запослених   Позив за подношење понуда   Конкурсна документација   Одлука о обустави поступка…

# 151

ЈНМВ 09/2016-1 Набавка канцеларијског материјала ( Поновљени поступак)  Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Pitanja i odgovoriIzmena i dopuna konkursne dokumentacijeObaveštenje o produženju rokaПитања и одговори 2Одлука о додели уговора  …

# 150


У старту се приказује неколико најновијих вести, а даље можете да прегледате раније вести ... кликом на бројеве у дну стране.