На основу члана 103 став 1. Тачка 2) и члана 105.став 2. Закона о Енергетици( „Службени гласник РС“ број 57/2011, 80/2011-испр. 93/2012 и 124/2012) као и Дописа Агенције за Енергетику Републике Србије од дана 27.11.2014 године:                                …

# 53

  Обавештавају се грађани насељеног места Турија да ће због планираних радова на изворишту воде у Турији доћи до нестанка воде у уторак 09.12.2014. године у времену од 10,00 до 13,00 часова.ЈКП "Градитељ" Србобран …

# 52

  На основу Закона о комуналним делатностима( „Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011), Закона о заштити потрошача(„Сл. Гласник РС“ бр. 62/2014), Решења о давању сагласности бр.38-8/2014-III Општинског већа Општине Србобран објављеног у „Сл. листу Општине Србобран“ бр 17…

# 51

Набавка новог теретног аутомобила за службу дистрибуције гаса бр. јн 19-2014Konkursna dokumentacijaPoziv za podnosenje ponuda …

# 50


У старту се приказује неколико најновијих вести, а даље можете да прегледате раније вести ... кликом на бројеве у дну стране.