KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – ISTEKAO

zaposlene zene

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola za 2021. godinu u okviru Programa 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1017 – Zaštita žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima u AP Vojvodini , ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, iz izvora finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja iz budžeta, privatnim preduzećima, radijalizacija programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA
Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žene koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i koji je sastavni deo individualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima Centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu : Korisnice mere). Ovim programom planirano su sredstva za bruto zaradu Korisnice mere (porezi i doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca) i putnih troškova, ako postoje, u trajanju od 12 meseci. Sredstva će se isplaćivati kvartalno. Iznos zarade Korisnici jednostavno treba da bude u skladu sa aktima Poslodavca, da odgovara kvalifikacijama i radnom mestu na kojem se osoba zapošljava i ne sme biti ispod minimalnih zarada u Republici Srbiji.
Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcu, koji u radnom odnosu prima lice koje je ciljna grupa ovog Konkursa, koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalnih službi za zapošljavanje. Podnosilac zahteva, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo (u daljem tekstu: Poslodavac) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog javnog konkursa.
Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 meseci, sa punim radnim vremenom, sa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluge i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:
1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine
2. da je osposobljen i ekonomski sposoban za prijem u rad žena koje su trpele nasilje
3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak
4. da nije bio u blokadi poslednjih šest meseci pre objave Konkursa
5. da uredno izmiruje obaveze na osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze na osnovu javnih prihoda maksimalno
6. da na osnovu predloga i postupka Komisije Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši izbor kandidatakinja za navedeno radno/a mesto/a.

Rok za podnošenje konkursnih dokumentacija je 20.9.2021.godine

Za sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom konkursa kontakt osobe u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je Daniel Dimitrov, na e-mail daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju za Poslodavca, prava i obaveze, uslovi zaključivanja ugovora zajedno sa pravilnikom konkursa možete pronaći OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>