Stipendija za mlade žene u oblasti izgradnje mira

Institucija koja raspisuje konkurs: Globalna mreža žena graditeljica mira

Rok za predaju dokumentacije: 15-07-2022

Tema: Stipendije

Rezime: Da bi se kvalifikovale za stipendiju Cora Weiss, kandidakinjei moraju ispuniti sledeće kriterijume: Biti dobro upoznate sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN (UNSCR) 1325 o Agendi za žene, mir i bezbednost; Rezolucijom SBUN 2250 o Agendi za mlade, mir i bezbednost; Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena; Rezolucijom o održavanju mira; ciljevima održivog razvoja; i srodnim zakonima i politikama; Imati najmanje dve godine radnog iskustva u zagovaranju politike o pravima žena, ljudskim pravima, izgradnji mira i drugim pitanjima socijalne pravde, uključujući Rezolucije Saveta bezbednosti o ženama, miru i bezbednosti i srodnm zakonima i politikama; Imati najmanje dve godine iskustva u implementaciji programa u organizacijama za ženska prava, ljudska prava ili civilno društvo za izgradnju mira u zemlji u razvoju; Da imaju diplomu iz međunarodnih odnosa, ženskih ili rodnih studija ili bilo koje od društvenih nauka; Žive ili rade u zemlji u razvoju ili sukobima najmanje dve godine; Poseduju odlične veštine informisanja i komunikacije, sa kreativnošću i entuzijazmom za prilagođavanje strategija koje se razvijaju koje postavljaju pitanja o ženama, miru i bezbednosti na javni forum; Visoko su motivisane pozitivnim stavom i sposobnošću da upravljaju rokovima i obavezama; Poseduju saradnički duh, sa sposobnošću da rade samostalno i kao deo tima; Potpuno poznavanje engleskog jezika je neophodno.

Za prijavu je potrebno dostaviti: 1. Popunjen obrazac za prijavu na engleskom jeziku. 2. Propratno pismo od najviše (2) stranice daje objašnjenje zašto se prijavljujete; i kako ćete iskoristiti učenje i iskustvo za podršku zagovaranju ženskih prava, rodne ravnopravnosti, mira i sigurnosti. 3. Uzorak rada od najmanje 1.500 reči koji prikazuje rad i/ili istraživanje usmereno na politiku ili akademsko pisanje. 4. Dva (2) pisma preporuke. Referentna pisma treba da sadrže informacije koliko dugo poznaje podnosioca predstavke i u kom svojstvu, komentare o potencijalu podnosioca predstavke da izvrši uticaj u oblasti žena, mira i bezbednosti, kao i bilo koje relevantno prethodno iskustvo. Prijave se šalju mejlom na: fellowship.gnwp@gmail.com.

Linkovi:
GNWP

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>