Mesečne arhive: septembar 2022

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama za kupovinu nekretnine u cilju unapređenja položaja žena

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine u cilju unapređenja položaja žena

Rok: 14.11.2022. godine

Više o konkursu na:

http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/09/Konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-na-APV-za-kupovinu-nekretnine-09092022.pdf

 

Evropska nedelja mobilnosti

vuk viber_slika_2022-09-13_11-00-45-344 turija nadalj jova zmaj 1663749100334 1663749100316 1663749100278Povodom „Evropske nedelje mobilnosti“ održano je i takmičenje spretnosti dece u vožnji na poligonu u osnovnim školama na teritoriji opštine Srbobran.

Takmčenje je imalo cilj promovisanje vožnje bicikla kao ekološkog prevoznog sredstva koje ne zagađuje životnu sredinu i podsticanje posetioca (potencijalnih biciklista) na svakodnevno korišćenje bicikla u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti.

Takmičenje su organizovali lokalna samouprava, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER),Kancelarija za mlade opštine Srbobran i Savet za bezbednost saobraćaja.

Nagrađeni su učenici:

OŠ ‘’VUK KARADžIĆ’’ – SRBOBRAN

 1. Matija Grujić
 2. Milutin Jakovljević
 3. Andrej Kovč

OŠ ‘’JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ’’ – SRBOBRAN

 1. Androcki Virag
 2. Dunja Vidaković
 3. Luka Jošić

OŠ PETAR DRAPŠIN – TURIJA

 1. Jovan Krivokuća
 2. Miroslav Markov
 3. Sava Simić
 4. Filip Perišić
 5. Aleksandar Paroški

OŠ ‘’ŽARKO ZRENjANIN – UČA’’ – NADALj 

 1. Miloš Savkov
 2. Jefimija Preradov
 3. Stefan Bajai

 

 

Evropska nedelja mobilnosti-Likovni konkurs

Povodom „Evropske nedelje mobilnosti“ objavljen je likovni konkurs za đake osnovnih škola opštine Srbobran pod nazivom „Krećimo se kvalitetnije“, za šta su najboljim mladim umetnicima uručene nagrade.

Likovni konkurs su organizovali lokalna samouprava, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER),Kancelarija za mlade opštine Srbobran i Savet za bezbednost saobraćaja. Osnovna škola „Jova Jovanović Zmaj“ domaćin je ovogodišnjeg konkursa, zbog čega su najbolji radovi sa prostora opštine baš u holu ove ustanove izloženi kako bi ih svi radoznalci mogli videti.

Nagrađeni su učenici:

OŠ-“J.J.Zmaj”

I-1 Golupski Tara

I-4 Tijana Tešić

II-1 Petra Đorđević

II-3 Galik Reka

II-4 Andrej Santovac

III-1 Neda Stefanovic

III-3 Habina Silard

IV-1 Aleksa Nađ

IV-3 Laslo Kristian

IV-4 Staša Đurić 

OŠ “Vuk Karađžić”

I-1 Hana Gonclik

I-2 Lena Đorđević

I-3 Jana Ergelašev

II-1 Sara Hribar

II-2 Dijana Vlajkov

III-1 Anastasija Šimpraga

II-1 Ivona Đorđević

IV-1 Višnja Šeguljev

IV-2 Lana Kaćanski

IV-3 Ana Dinjaški

 OŠ “Petar Drapšin” Turija

I-Vasilije Krivokuća

II-Minja Medurić

III-Luka Glavardanov

OŠ “Žarko Zrenjanin-Uča”Nadalj

I- Maša Savkov

II-Svetozar Andrić

III-1 Relja Bukinac

III-2 Helena Dotlić

IV-Julija Grujić

IMG_20220920_100648 IMG_20220920_102832 IMG-3aee8d59003437968d6bef6b88b2b020-V IMG-843c0c7cbb68145b40253f0bf4604b95-V IMG-b1876e84284b5053862f1622fa40c48a-V unnamed

JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje naknade za fiksnu kamatnu stopu za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi

JAVNI POZIV

za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje naknade za fiksnu kamatnu stopu za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu, hrana za životinje i drugo) i to kod Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd, ( u daljem tekstu Banka) sa kojom je Opštinska uprava Srbobran zaključila ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji pod brojem -422-2/2022-IV.

1. Javni poziv se upućuje fizičkim licima nosiocima komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom statusu i sa prebivalištem i proizvodnjom na području opštine Srbobran, da, ukoliko su zainteresovani, podnesu prijave za poljoprivredne kredite sa periodom otplate do 12 meseci, za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi.

Prijave se podnose Banci, koja će organizovati prijem zahteva Korisnika kredita u prostorijama Opštinske uprave Srbobran.

Banka po podnošenju zahteva za odobrenje kredita, na osnovu pozitivnih propisa i utvrđenih procedura sagledava bonitet budućih Korisnika kredita, kao i ponuđena sredstva obezbeđenja koja su Korisnici kredita, ponudili odnosno dostavili.

Na osnovu kreditne sposobnosti Banka utvrđuje maksimalni iznos kredita koji se Korisniku može odobriti.

2. Banka će, iz svog potencijala, odobriti kredite u skladu sa svojom poslovnom politikom i procedurama, koje utvrđuju sve relevantne kriterijume, uslove i postupke u procesu odobravanja kredita, a u okviru uslova kreditiranja predviđenih Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji zaključenog sa Opštinskom upravom Srbobran.

Podnosiocu zahteva za kredit ( u daljem tekstu Korisnik kredita), ukoliko ispuni uslove kreditne sposobnosti po aktima poslovne Banke, može biti odobren samo jedan kredit po ovom javnom pozivu.

3. Iznos kredita Korisnika odobrava Banka u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 dinara pod sledećim uslovima:

- Rok otplate do 12 meseci;

-Dinamika dospeća: jednake šestomesečne rate;

-Bez naknade za obradu kreditnog zahteva;

-Nominalna kamatna stopa iznosi 7% fiksno na godišnjem nivou fiksno, po proporcionalnom metodu i obračunava se bez kriterijuma za indeksaciju kredita;

-Način isplate kredita: Svaki pojedinačni kredit se isplaćuje na račun Korisnika kredita u Banci.

Opština Srbobran će subvencionisati fiksnu nominalnu kamatnu stopu u iznosu od 100% od ponuđene kamatne stope banke za svaki odobren pojedinačni kredit.

4. Sredstva kojima će opština Srbobran subvencionisati fiksnu nominalnu kamatnu stopu na dodeljene kredite su raspoloživa u iznosu do 1.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Opštine Srbobran za 2022. godinu.

Opština Srbobran će subvencionisati fiksnu nominalnu kamatnu stopu do utroška sredstava opredeljenih Budžetom za subvencionisanje, a u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva.

5. Rok za podnošenje Zahteva za kredit je do utroška sredstava opredeljenih Budžetom za subvencionisanje, a najkasnije do 10.11.2022.

6. Banka daje informacije i spisak potrebne dokumentacije za razmatranje zahteva i odobrenje kredita potencijalnom korisniku kredita.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od predstavnika Banke, kao i u prostorijama Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran lično ili na broj telefona 021/730-020 lokal 144 i mobilni telefon 063/1051166.

 

 

 

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva oprema, istraživanje i izrada i realizacije projekata radi unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 4.500.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaudruženja lovaca– lovački savezi, koji su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva, sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.09.2022. godine.

Prijave popunjene na računaru sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2022. GODINU,ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851;od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

 

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za troškove kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2022. Godini ( u daljem testu: investicija)

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno- 1.000.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu:

 •  do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:

- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

- preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

- privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

- zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

- složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

Konkurs je otvoren do 15.11.2022. godine.

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Konkurs za sertifikaciju organske proizvodnje u 2022. godini” – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Dodatne informacije možete putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Više o konkursu:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-kontrole-i-sertifikacije-organske-proizvodnje-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini-2/

Konkursi pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Konkursi pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: 

 • Konkurs za dodelu kredita za kupovinu semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2022. godini Tekst konkursa | Prijava
 • Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2022 godini
 • Konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2022 godini
 • Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu kredita za za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2022. godini

Više o konkursu:

https://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena kao podrška poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslovakoji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012).

U  tom smislu tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Sredstva se ne mogu koristiti za nabavku: ugradne opreme (klima uređaji, ventilatori, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.); nameštaja (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.) i opremanje prostora (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i  sl.); rasvete, svetleće, reklamne i druge table (natpisi, displeji, panoi i sl.); prezentacione, elektronske, birotehničke, audio-vizuelne i slične opreme (projektori, oprema za prevođenje, fiskalne kase, telefonski i faks aparati, TV, muzički uređaji, zvučnici i  dr.); dodatne opreme, rezervnih delova, inventara, opreme za zaštitu na radu i dr. Bespovratna sredstva, koja se dodeljuju, ne mogu se koristiti za: iznajmljivanje i lizing opreme; promet između povezanih lica; troškove prevoza i isporuke; troškove uvoza, carine, špedicije; plaćanje putem kompenzacije; troškove bankarske provizije i bankarske garancije; troškove reparacije i rekonstrukcije opreme; troškove servisiranja i garancije; troškove obuke.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih 1.500.000,00 tekuće subvencije i 1.500.000,00 kapitalne subvencije.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (samo za jednu namenu).

Subvencionisani iznos se odobrava:

(1)    za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara;

(2)    za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanjuposlova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012), sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR):

1)      najkasnije do 30. decembra 2021. godine (imaju aktivan status) i

2)      razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnici paušalci.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS Učesnik na Javnom konkursu podnosi:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi);
 1. Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 13.08.2022. godine – 30 dana od datuma objavljivanja Javnog konkursa (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);
 1. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 13.08.2022. godine – 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa;

4.  Uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica – na dan objavljivanja Javnog konkursa, kao i istog datuma u prethodna tri meseca (na dan: 12.09.2022. godine; 12.08.2022. godine; 12.07.2022. godine;12.06.2022. godine.);

 1. Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem opreme ili repromaterijala (original ili overena fotokopija) (ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa 12.9.2022. godine, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa);
 1. Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata):

(6-1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa;

(6-2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka;

(6-3) o statusu (član 7, glava II Pravilnika);

(6-4) o povezanim licima;

(6-5) o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis);

(6-6) o nepostojanju dvostrukog finansiranja;

(6-7) o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata;

(6-8) o nepostojanju neizmirenih obaveza;

(6-9) da se ne vode sudski postupci; (6-10) o tačnosti i verodostojnosti datih podataka.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2022. GODINI“ poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organauprave (na navedenu adresu) u vremenu od 900 do 1400 časova.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 27.09.2022. godine. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/ 487 – 4668 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 1000 do 1400 časova.