Mesečne arhive: maj 2023

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2023. godini

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-opremanje-stocarskih-farmi-u-ap-vojvodini-u-2023-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće i ostali usevi u Vojvodini u 2023. godini

Cilj i predmet ovog konkursa jeste podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće i ostali usevi.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicka-sredstva-poljoprivrednih-gazdinstava-u-sektoru-voce-grozdje-povrce-i-ostali-usevi-u-vojvodini-u-2023-godini/

Dan otvorenih vrata za žene preduzetnice

Regionalna razvojna agencija Bačka 05. juna u 10 časova u Srbobranu organizuje treći po redu „Dan otvorenih vrata za žene preduzetnice“ čiji je cilj da se preduzetnice upoznaju sa raspoloživim izvorima finansijske i nefinansijske podrške njihovom poslovanju.
Događaj će voditi Marija Prokopić, savetnica za žensko preduzetništvo u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka a sve zainteresovane preduzetnice za prisustvovanje događaju mogu se prijaviti putem email-a: marija.prokopic@rda-backa.rs
Mesto održavanja:
Mala sala opštine Srbobran
Trg slobode 2
Žene_preduzetnice_Srbobran

Podsećamo sva zainteresovana lica da se registraciona prijava osnivanja privrednog društva od 17. maja 2023. može podneti samo u elektronskoj formi, u skladu sa odredbom člana 9. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Isključivo elektronsko podnošenje prijave osnivanja se odnosi samo na društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, akcionarsko društvo kao i komanditno društvo. Više informacija sadržano je u dokumentu u prilogu kao i na internet strani

https://www.apr.gov.rs/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0.3.html

Posebno napominjemo da se ova novina ne odnosi na već registrovane privredne subjekte, već samo na privredna društva koja će se osnivati počevši od 17. maja 2023. godine.

 

Prosleđujemo poziv za događaj, Dan dobavljača – Agrobiznis 2023g.

U nastavku vam prosleđujemo poziv za B2B događaj, Dan dobavljača – Agrobiznis 2023. u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine. 

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da učestvujete na događaju Dan dobavljača – Agrobiznis 2023, u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine – RAV. Kao i prethodnih godina,  ovaj događaj okupiće domaće i strane kompanije koji posluju na teritoriji AP Vojvodine, kao i strane kompanije iz sektora poljoprivrede -  sa fokusom na prehrambenu i prerađivačku industriju. Cilj RAV-a je da okupi i poveže domaće i strane privrednike,  pomogne domaćim kompanijama da uđu u dobavljačke lance stranih kompanija i započnu ili povećaju izvoz.

Prošlogodišnji Dan dobavljača – Agrobiznis 2022.  je bio izuzetno uspešan. Održano je preko 110 B2B onlajn sastanaka između trgovinskih lanaca, sa malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima i zadrugama.  Više informacija možete pronaći na https://rav.org.rs/sr/dan-dobavljaca-main/

Ove godine Dan dobavljača – Agrobiznis 2023. održaće u uživo formatu:

DATUM ODRŽAVANJA:                 24.05.2023.

MESTO ODRŽAVANJA:                   Kongresni centar Master, Novi Sad

KOTIZACIJA:                                       Učešće je besplatno*

ROK ZA PRIJAVU:                             15.5.2023.

REGISTRACIJA ZA B2B:                   Dan Dobavljača – Agrobiznis 2023

*Dan dobavljača – Agrobiznis se ove godine održava u okviru 90. Međunarodnog Poljoprivrednog sajma, koji se održava od 20 – 26. maja. Da biste ušli u Kongresni centar potrebno je da uzmete dnevnu kartu za sajam u iznosu od 700 RSD, sa kojom imate pristup Kongresnom centru i B2B sastanima, ali i celoj sajamskoj izložbi, sa preko 1.000 izlagača iz 20 zemalja.

 Bila bi nam izuzetna čast da prihvatite naš poziv i budete deo ovogodišnjeg velikog okupljanja domaćih i stranih agrobiznis kompanija, i nadamo se da će to rezultirati novim partnerstvima i poslovnim uspesima.

image001

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2022. GODINI II Javni poziv

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podizanje kapaciteta privrednih društava u svrhu uključivanja u međunarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

Javni poziv trajaće do 05. juna 2023. godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte  i  posebne  uslove:

Opšti uslovi:

  1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR najkasnije do 01. januara 2020. godine;
  2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
  3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
  5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
  6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
  7. da Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
  8. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija;
  9. da prethodno zaključen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci i verifikacijom internet adrese.

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 – Prijava za učešće u Programu. Podnosilac prijave nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je Prijava kompletna. Potvrdom da je Prijava kompletna smatra se da je ista i podneta na Javni poziv, nakon čega se elektronski zaprimljuje, a svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu i zavodni broj Prijave. Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu.

Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti Prijavu.

Više o konkursu na:

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2022-godini-1

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2023. godini

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.
Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka

Više o konkursu:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-poboljsanje-stocarske-proizvodnje-na-poljoprivrednim-gazdinstvima-i-ekonomske-aktivnosti-u-cilju-podizanja-konurentnosti-u-smislu-dodavanja-vrednosti-kroz-2/