JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. GODINI

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2023. godini i to:

(a) Koja JESU kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 1. januara 2023. godine do dana zaključenja Javnog konkursa ili Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad T: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001 www.spriv.vojvodina.gov.rs BROJ: 144-401-8739/2023-02 DATUM: 11.9.2023. godine

(b) Koja ĆE BITI kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti od dana zaključenja Javnog konkursa do 15.11.2023. godine

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 13.256.489,00 dinara, od toga 11.756.489,00 dinara za kapitalne i 1.500.000,00 dinara za tekuće subvencije. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl. Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos određuje shodno predmetu nabavke i to: A) Mašine/oprema – do najviše 600.000,00 dinara; B) Računarska oprema – do najviše 250.000,00 dinara; V) Softver – do najviše 200.000,00 dinara; G) Usluga – do najviše 150.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnice1 i privredna društva sa najmanje 51% u vlasništvu žena2 , sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja su: 1) upisana u registar APR najkasnije do 30. decembra 2022. godine (na neodređeno vreme i imaju aktivan status) i 2) razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili su preduzetnice paušalni poreski obveznici.

Rok za podnošenje prijava do 28.9.2023. godine.

Više o konkursu na:

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/12-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80-2023-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1/

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>