Arhive kategorija: Nekategorizovano

Javni konkurs ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA I AFIRMACIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

foto-pg-biro-4

Zavod za ravnopravnost polova raspisuje javni konkurs u okviru podsticajnih aktivnosti a koje se odnose na privredna društva i preduzetnice sa ciljem afirmacije preduzetništva žena i razvoja, kao i jačanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja proizvodnog procesa putem novih investicija u opremu i usluge, kreiranja novih radnih mesta i unapređenja tehnologije poslovanja uopšte.

Dodela bespovratnih sredstava podrazumeva finansiranje:

1. Kupovine mašina, opreme, alata i repromaterijala (u daljem tekstu: oprema),

2. Sertifikacije, standardizacije i brendiranja proizvoda ili usluge.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnice sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar APR-a, najkasnije do 31.12.2019. godine i imaju aktivan status i to:

1. Pravna lica registrovana u APR kao privredna društva, koja su razvrstana kao mikro, mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2019. i 2020. godinu, kao i

2. Preduzetnici registrovani u APR-u do 31.12.2019. godine.

USLOVI UČEŠĆA:

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

- da podnese uredno popunjenu prijavu na propisanom obrascu;

- da je u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji APV;

- da je registrovan najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

- da u privrednom društvu žena ima udeo u vlasništvu i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem;

- da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

- da uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda (poreza i doprinosa) i lokalnih javnih prihoda;

- da u periodu od 01.12.2021. godine nije evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

- da mu nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

- da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

- da u 2019. i 2020. godini nije poslovao sa gubitkom;

- da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2019-2021. godina) nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

- da za iste namene u tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Javnom konkursu iznose 14.051.250,00 dinara.

KONKURS JE OTVOREN DO 16. DECEMBRA 2021. GODINE.

Za više informacija: Javni konkursi – Zavod za ravnopravnost polova (ravnopravnost.org.rs)

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/6615-133, 021/6617-177 od 10 do 14 časova ili mejlom: konkursi@ravnopravnost.org.rs

 

Javni poziv za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju – MINISTARSTVO PRIVREDE

fiskalna kasa
Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija, osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju počinje 15. oktobra 2021. godini i završava se 31. januara 2022. godine.

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju može se popuniti na portalu Poreske uprave http://www.purs.gov.rs

Program „Moja prva plata“ – 15 otvorenih pozicija u Srbobranu – ISTEKAO

MojaPrvaPlata_logo

Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno srednje ili visoko obrazovanje i ukoliko ste bez radnog iskustva, odnosno sa maksimalno šest meseci radnog iskustva ‒ prijavite se na Program „Moja prva plata“.

Prijave traju od 01. do 31. okt. 2021. godine

Za više informacija posetite sledeću stranicu.

Otvorene pozicije nalaze se na ovom LINKU. Da bi ste ih videli, klikom na padajući meni izaberite Srbobran.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2021. godini

zensko-preduzetnistvo1

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u 2021. godini i to koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa.

Iznos sredstava može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:
- Mašine/oprema: do najviše 400.000,00 dinara
- Prenosivi ili desktop ili tablet računar: do najviše 120.000,00 dinara
- Softver: do najviše 150.000,00 dinara
- Usluga: do najviše 150.000,00 dinara
Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od kupovne vrednosti bez PDV-a.

Rok za podnošenje prijava: 30.09.2021.

Za više informacija posetite link.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini, OPŠTINA SRBOBRAN

samozzz

Nacionalna služba za zapošljavanje, u saradnji sa opštinom Srbobran, raspisala je JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2021. GODINI.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Ispostava Srbobran i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

  • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, Ispostava Srbobran,
  • završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
  • ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i
  • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Ispostavi Srbobran, neposredno ili putem pošte, ili na elektronsku pisarnicu Filijale NSZ Novi Sad: pisarnica.novisad@nsz.gov.rs na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, ili OVDE.

Javni poziv je otvoren od 15.09.2021, a zahtevi sa biznis planom se mogu podneti najkasnije do 30.09.2021. godine.

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji Opštine Srbobran za 2021. godinu – ISTEKAO

eeeeee

Opština Srbobran raspisala je JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji opštine Srbobran za 2021. godinu.
Građani mogu konkurisati za jednu od dve mere energetske sanacije:
1. Nabavka i ugradnja prozora i spoljnih vrata sa pratećim građevinskim radovima;
2. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka).
Maksimalno učešće lokalne samouprave i Republike Srbije je do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi, sa PDV-om. Kompletan tekst Javnog poziva i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici opštine Srbobran, ili doći lično u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa Javnim pozivom, možete se obratiti na kontakt telefon 021/730-020 – lokal 144, na mejl kler.srbobran@gmail.com ili lično na adresi Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj ( radno vreme od 9 – 13h ) – Trg slobode 4, Srbobran.
Rok za prijavu je 4.10.2021.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2021.GODINI, ZA UNAPREĐENjE DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, KAO I UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU AP VOJVODINE O EFIKASNOM KORIŠĆENjU ENERGIJE – ISTEKAO

 

deca

Pravo učešća na konkurs:
Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Namena:
1. Za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola o efikasnom korišćenju energije (maksimalna sredstva po projektu 200.000,00 dinara)
2. Za podršku projektu „za čistije i zelenije škole“ (maksimalna sredstva po projektu 300.000,00 dinara)
Rok za podnošenje prijava: 24.09.2021. godine

Za više informacija pogledajte OVDE

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – ISTEKAO

zaposlene zene

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola za 2021. godinu u okviru Programa 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1017 – Zaštita žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima u AP Vojvodini , ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, iz izvora finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja iz budžeta, privatnim preduzećima, radijalizacija programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA
Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žene koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i koji je sastavni deo individualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima Centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu : Korisnice mere). Ovim programom planirano su sredstva za bruto zaradu Korisnice mere (porezi i doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca) i putnih troškova, ako postoje, u trajanju od 12 meseci. Sredstva će se isplaćivati kvartalno. Iznos zarade Korisnici jednostavno treba da bude u skladu sa aktima Poslodavca, da odgovara kvalifikacijama i radnom mestu na kojem se osoba zapošljava i ne sme biti ispod minimalnih zarada u Republici Srbiji.
Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcu, koji u radnom odnosu prima lice koje je ciljna grupa ovog Konkursa, koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalnih službi za zapošljavanje. Podnosilac zahteva, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo (u daljem tekstu: Poslodavac) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog javnog konkursa.
Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 meseci, sa punim radnim vremenom, sa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluge i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:
1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine
2. da je osposobljen i ekonomski sposoban za prijem u rad žena koje su trpele nasilje
3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak
4. da nije bio u blokadi poslednjih šest meseci pre objave Konkursa
5. da uredno izmiruje obaveze na osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze na osnovu javnih prihoda maksimalno
6. da na osnovu predloga i postupka Komisije Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši izbor kandidatakinja za navedeno radno/a mesto/a.

Rok za podnošenje konkursnih dokumentacija je 20.9.2021.godine

Za sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom konkursa kontakt osobe u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je Daniel Dimitrov, na e-mail daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju za Poslodavca, prava i obaveze, uslovi zaključivanja ugovora zajedno sa pravilnikom konkursa možete pronaći OVDE.

moja prva plata

Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih ,,MOJA PRVA PLATA“

Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu:
Program) podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno
praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija
za rad.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez
radnog iskustva. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja imaju radno
iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim
lice konkuriše.
Trajanje Programa je 9 meseci.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje: 1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:  22.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,  26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem; 2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom. Pored navedenog iznosa, poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje

USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća u realizaciji Programa može ostvariti poslodavac koji ispunjava sledeće uslove:

-ima sedište na teritoriji Republike Srbije;

- izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;

-u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

-izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru. Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa posebnim propisom Vlade o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

-ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica, pri čemu jedan mentor može biti zadužen za osposobljavanje najviše 5 lica;

-ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju zahtevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i obezbeđuje sve druge uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

PODNOŠENjE ZAHTEVA POSLODAVCA

Zahtev za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 20.08.2021. godine do 20.09.2021. godine. Poslodavac, ukoliko nije registrovan u Agenciji za privredne registre, prilaže skenirano rešenje nadležnog organa o upisu u registar.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 01.10.2021. godine do 31.10.2021. godine. Kandidat popunjava obrazac radne biografije kroz prijavu na veb portal i prilaže skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.

Više o uslovima učešća, zaključivanju ugovora i ostalim informacijama o javnom pozivu pročitajte OVDE 

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini – ISTEKAO

preduzetnik 1

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Ispostava Srbobran (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Takođe, pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

- prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, Ispostava Srbobran,

- završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

- ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i

- u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENNjA ZAHTEVA:

- popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,

- dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i

- dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Ispostavi Srbobran, neposredno ili putem pošte, ili na elektronsku pisarnicu Filijale NSZ Novi Sad: pisarnica.novisad@nsz.gov.rs na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs, odnosno na sajtu Opštine Srbobran www.srbobran.rs.

Rok za podnošenje zahteva i biznis plana je 13.08.2021. godine.

Za više informacija posetite internet stranu  www.nsz.gov.rs ili www.srbobran.rs.