Arhive kategorija: Udruženja

eq22

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti  raspisao je Zavod za ravnopravnost polova. 

Konkurs je namenjen udruženjima i organizacijama koje se bave:

  • Podizanjem svesti o temi ravnopravnosti polova
  • Edukacijom i osnaživanjem žena
  • Prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama
  • Ženskim umetničkim stvaralaštvom.

Tražena sredstva za projekte unapređenja ravnopravnosti polova ne mogu biti veća

od 150.000,00 dinara. Dužina trajanja projekta ne može biti duža od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijave: 02.04.2021. godine

Detaljne informacije nalaze se OVDE. 

slika aktivne zajednice

Otvorena nova runda konkursa #AKTIVNEZAJEDNICE!

Trag fondacija otvara novu rundu konkursa #AKTIVNEZAJEDNICE! Program Aktivne zajednice ima za cilj da, kroz obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima.

Poziv je namenjen udruženjima građana i neformalnim grupama koje:

  • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti
  • zastupaju opšte interese svoje zajednice
  • ne postoje duže od 10 godina
  • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja)
  • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima
  • nalaze se na teritoriji Srbije

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.

infografika-fb-post-1536x805

Program Aktivne zajednice otvara prostor za različite teme i pristupe u skladu sa potrebama zajednica koje prepoznaju udruženi građani i građanke, a inicijative koje pokreću mogu biti:
● inicijative koje se zalažu da se stanje i okolnosti u okviru zajednica u kojima se realizuju promene na bolje, i to imajući u vidu racionalno korišćenje resursa zajednice (uključujući društvene i prirodne resurse), kao i sigurnost za sve građane;
● inicijative koje uključuju ljude iz zajednice u obnovu i/ili uređenje javnih prostora,
prepoznatih kao značajno mesto okupljanja i druženja. Javni prostori mogu biti fizički, ali i digitalni prostori društvenog organizovanja i razmene ljudi iz zajednice, bez obzira na njihove različitosti;
● inicijative koje okupljaju ljude oko zajedničkih dobara (voda, vazduh, reke, obale, parkovi, zelene površine, šume, biciklističke staze, javni prostori, obrazovanje, znanje, informacije, kultura), javnog i opšteg interesa i odbrane prava svih građana i građanki -pre svega, marginalizovanih i višestruko marginalizovanih grupa (pravo na stanovanje, pristup uslugama u zajednici i slično) ili
● inicijative koje prilagođavaju svoje delovanje u zajednici uvodeći nove metode i alatke, kao i alternativne predloge aktivnosti kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom.

Iznos sredstava koja se dodeljuju kreće se između 200.000 i 400.000 dinara po projektu.

Prijave se mogu slati najkasnije do 14. decembra, do 23:59 časova.

Detaljne informacije nalaze se OVDE. 

folklor1

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OČUVANjA I NEGOVANjA MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija.

Rok za podnošenje prijava je 25.11.2020. godine.

Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za:

- očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;

- zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;

- stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;

- negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;

- predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;

- književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;

- saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.

- projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

- unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

1. Zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija);

2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (fotokopija);

Detalji javnog poziva i prijava nalaze se ovde.