O nama

11      KLER

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran osnovana je 2013. godine, ali je aktivno počela da funkcioniše 2016. godine.

Kancelarija deluje u dva osnovna pravca: privlačenje domaćih i stranih investicija i pomoć postojećoj zajednici. Svojim radom Kancelarija nastoji da unapredi poslovnu klimu u opštini Srbobran i podstakne brži ekonomski razvoj u opštini. KLER je takođe servis u službi lokalnim privrednicima, preduzetnicima, i poljoprivrednicima.

Zadaci Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj:

  • Upravljanje projektima – priprema, apliciranje i sprovođenje lokalnih razvojnih projekata u skladu sa definisanim strateškim planovima, redovna komunikacija za potencijalnim domaćim i međunarodnim donatorima, istraživanje mogućnosti za finansiranje razvojnih projekata.
  • Strateško planiranje – koordinacija i aktivno učešće u procesu izrade strateških dokumenata razvoja, razrada i sprovođenje akcionih planova, implementacija usvojenih strateških dokumenata posebno iz oblasti ruralnog razvoja.
  • Podrška poljoprivrednicima – redovno pružanje stručne podrške lokalnim poljoprivrednicima, blagovremeno informisanje o aspektima značajnim za razvoj i unapređenje poljoprivrednih gazdinstava (konkursi za bespovratna sredstva i kredite), prezentacija aktuelnih javnih poziva, održavanje IPARD radionica i sl.
  • Podrška MSP sektoru i preduzetnicima – redovno pružanje podrške lokalnim privrednicima, blagovremeno informisanje o aspektima značajnim za poslovanje (konkursi za bespovratna sredstva i kredite, obuke za pisanje biznis planova itd.), osmišljavanje lokalnih programa podrške privredi.
  • Formiranje i ažuriranje baza podataka od interesa za lokalni ekonomski razvoj
  • Praćenje zakonske regulative – koje se odnose na oblast razvoja i investiranja i stvaranje povoljne investicione klime, obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na unapređenje ruralnog razvoja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>