Исправка унетих података - користите дупли клик мишем на мапи да означите позицију тезге, павиљона или продајног места


- 1. Број тезге:

- 2. Закупац:

+ 3. Роба, услуга:
- 4. Статус (0 = слободно, 1 = резервисано, 2 = продато):

- 5. Датум (dd.mm.gggg):

- 6. Време (hh:ss):

- 7. Вредност:

- 8. x:

- 9. y: