Prijava stanja:



* Vaša pretplatnička šifra sa računa:
* PIB:
* Naziv pravnog lica (firme):
* Adresa:
* Mesto:

* Unesite stanje vodomera ili stanje gasomera, ne možete stanje gasa i vode unositi na istoj prijavi istovremeno
(obratite pažnju da odabrani datum bude odgovarajući)
Stanje vodomera:
Stanje gasomera:
* Dan u kome je očitano stanje :

* Mesec u kome je očitano stanje :

Dodatna napomena:
Kontakt telefon:

Podaci markirani (*) zvezdicom su obavezni.

U interesu je lica koje popunjava da podaci budu ispravni i potpuni.
Ukoliko pogrešite - samo ponovo unesite sve tražene podatke i ispravite grešku.
Opciju unosa napomene smo trenutno onemogućili.
Hvala Vam na poverenju !