Ваша ИП адреса је: 3.90.56.90

          


У п у т с т в оСервис е-Матичар општине Србобран, пружа грађанима, могућност да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја Србобран.

Наруџбеница се односи на изводе из матичних књига и уверења на домаћем обрасцу, намењеним за употребу на територији Републике Србије.

Тражени документи се шаљу искључиво на подручју Републике Србије.

Наручивање траженог извода могуће је у периоду од 00,00 до 24,00 часа али се обрада наручених података врши наредног радног дана.

Неопходно је да нам доставите потврду о уплаћеним таксама за наручени документ.

Тек када добије доказ о уплати, матичар ће Вам издати тражени докуменат и послати поштом на Вашу адресу коју сте унели у електронској наруџбеници на овом сајту.

Потврде о уплати - Уплатнице можете доставити скениране, путем формулара за наручивање, или факсом на број 021 731 077

Уколико не треба да плаћате, онда би требало да одаберете опцију "Само подаци без уплатницe".


По Закону о Републичким административним таксама ослобођени су плаћања:
19.6. - социјално осигурање, дечији додатак, борачко-инвалидска заштита
19.7. - школовање и стручно усавршавање
19.8. - регулисање војне обавезе
19.11. - радни однос

Таксa за наручивање извода из матичне књиге на домаћем обрасцу je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 78-233 , модел плаћања 97
Износ: 430,00 динара
Таксa за наручивање извода из матичне књиге на међународном обрасцу je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 78-233 , модел плаћања 97
Износ: 720,00 динара
Таксa за наручивање уверења о држављанству je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 78-233 , модел плаћања 97
Износ: 770,00 динара
 

ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВОДА НА КУЋУ АРЕСУ ВАН НАСЕЉА

Општинска администранивна такса
Прималац : Општина Србобран
Сврха уплате: Општинска административна такса
Рачун : 840-742251843-73
Позив на број : 78-233 , модел плаћања 97
Износ 370,00 динара
Уколико и даље имате недоумица око употребе овог интернет сервиса, молимо Вас да нас позовете на број 021/730-020, локал 105 (Webmaster сајта).


Матичара можете добити позивом на број 021/730-020, локал 107 .

УКОЛИКО СТЕ СВЕ ПРАВИЛНО УНЕЛИ, ДОСТАВИЛИ ДОКАЗ О УПЛАТИ, А ЈОШ НИСТЕ ДОБИЛИ ВАШ ДОКУМЕНТ, ОБРАТИТЕ СЕ НА БРОЈ: 021/730-020, локал 107
МАТИЧАР ЋЕ ПРОВЕРИТИ И ЈАВИТИ ВАМ ЗАШТО ЈОШ НИСТЕ ДОБИЛИ ДОКУМЕНТ, ШТА ЈОШ ЕВЕНТУАЛНО ТРЕБАТЕ ДОСТАВИТИ И КАДА ЋЕ ВАМ ИСТИ БИТИ ИСПОРУЧЕН.

У ВАШЕМ ЈЕ ИНТЕРЕСУ ДА ПРОЧИТАТЕ ОВО УПУТСТВО, ПРАВИЛНО ПОПУНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАЗАЦ И ДОСТАВИТЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ДОСТАВУ ПОШТОМ И ЗА РЕПУБЛИЧКУ ТАКСУ.

Евентуална питања нам можете поставити е-маилом на: info@srbobran.rs или преко система48.


За слање скенираних уплатница служе електронски формулари на овом сајту, а не наведени е-маил.

Поступак слања скенираних уплатница:* Уколико имате више уплатница које се односе на исти извод (на пример уплатица за Републичку таксу и уплатница за достављање извода), онда их скенирајте заједно тако да стану на једну А4 страну.

* Исто важи и за Уверење о држављанству, скенирајте уплатницу за Републичку таксу заједно са уплатницом за достављање документа.

* За сваки наручени извод или уверење, посебно попуњавате електронски образац на сајту и посебно "качите" скенирану слику на којој треба заједно да се налази и уплатница за Републичку таксу и уплатница за Доставу докумената.
Уплатнице скенирајте на 150 дпи или мање, како би ЈПГ фајлови које шаљете били прихватљиве величине.

Поступак слања уплатница факсом:* Најпре попуните електронске формуларе за сваки извод или уверење, чекирајући последњу опцију "Слање факсом".

* Када Вам апликација јави да сте документ успешно наручили на сајту, онда можете да позовете телефон/факс 021/731-077 и проследите факсом све уплатнице, једну за другом. Матичар ће знати на кога се односе ове уплатнице, јер је претходно добио ваше електронске наруџбе докумената са сајта.

СВА ПОЉА МОРАТЕ ПОПУНИТИ, УКОЛИКО НЕКИ ПОДАТАК НЕМАТЕ, ОНДА СТАВИТЕ ЦРТИЦЕ -------------.Ако се не придржавате начина попуњавања који смо Вам предложили овом приликом, апликација ће Вам пријавити грешку и тражити да поновите унос, односно, да извршите унос на правилан начин.

Уколико сте правилно унели податке, апликација ће Вам јасно ставити до знања да су подаци успешно прослеђени матичној служби општине Србобран.

Поред тога апликација ће вам на екрану јасно приказати деловодни број под којим се води ваша наруџбеница, на пример: Деловодни број: 125614-20140130

Запишите негде овај деловодни број, тако да можете касније да се позовете на њега у комуникацији са матичарем. Матична служба ће знати о којој се наруџби ради уколико наведете ДЕЛОВОДНИ БРОЈ ВАШЕ НАРУЏБЕ !

Овај деловодни број такође представља својеврсни временски потпис који јасно идентификује вашу наруџбу у информационом систему (бази података) матичне службе Србобрана.

Q/A - најчешћа питања и одговори грађана о овој теми...