Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних


* Име и презиме женика
* Име и девојачко презиме невесте
* Датум венчања
* Место венчања
* ЈМБГ женика
* ЈМБГ невесте
* Сврха издавања

Подаци о наручиоцу


(ЈМБГ је јединствени матични број грађанина и има 13 цифара. - обавезно)
* ЈМБГ наручиоца
* Број личне карте наручиоца
* Име и презиме
* Адреса
* Град
* Поштански број
* Контакт телефон
E-mail
* Начин доставе доказа о уплати


Сва поља су обавезна !
Уплатницу за одговарајућу Републичку таксу и уплатницу за доставу документа заједно скенирајте и тако закачите као прилог.
Претходно прочитајте упутство на страни: Упутство
Сва поља морају бити попуњена, уколико неки податак не треба да попуњавате, онда ставите бар цртицу -.
Име скениране датотеке коју "качите" треба да буде кратко и једноставно на пример: UPLATNICE, DATOTEKA, SKENIRANO,... (pisano latinicom i bez naših slova č,đ,ć,š,ž) - Ово важи само за име скениране датотеке коју "качите", а не и за текстуалне податке које уносите у горњи образац.
Име скениране датотеке треба да буде кратко и једноставно, писано енглеским словима. А текстуални подаци које уносите у формулар могу бити написани било којим писмом (Ћирилица, Латиница, Мађарски,...).
Одаберите датотеку скениране уплатнице као прилог унетим подацима (JPG ili ZIP):
А затим ...