Dan dobavljača – Agrobiznis 2024.

Povežite se sa kupcima i dobavljačima, i kroz panele i diskusije saznajte sve o lancu znanja i podrške za održivi lanac snabdevanja.

Svrha ovogodišnjeg okupljanja jeste da istražimo kako prehrambena industrija može da se prilagodi novim tehnologijama i razvoju novih proizvoda kako bi postala fleksibilnija i održivija u budućnosti. Kroz informativne panele i dinamične diskusije, cilj nam je da pružimo sveobuhvatan pregled najnovijih trendova i praksi koje oblikuju ovu industriju, istovremeno podstičući otvorenu razmenu ideja i iskustava.

Više o tome na:

https://dandobavljaca.talkb2b.net/

unnamed

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024. godini

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024.godini.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.05.2024. godine.

Više o konkursu na:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/

 

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih u AP Vojvodini za 2024. godinu

Predmet konkursa jepodizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha, koji se nalaze u  AP Vojvodini.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica sa teritorije AP Vojvodine,koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

pravno lice:

- privredno društvo,

- zemljoradnička zadruga.

 1. NAMENA SREDSTAVA ZA KOJU SE SREDSTVA MOGU KORISTITI

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radovana rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih  ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom i to za sledeće radove:

 1. Čišćenje terena
 2. Izrada nasipa
 3. Korekcija krune postojećeg nasipa
 4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
 5. Izgradnja obodnog kanala
 6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
 7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
 8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
 9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
 10. Razastiranje iskopanog materijala
 11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa
 12. Nabijanje nasipa vibroježom
 13. Izrada pregradnog nasipa
 14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Konkurs je otvoren do 24.05.2024. godine.

Više na:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podizanje-novih-ribnjaka-i-rekonstrukciju-postojecih-u-ap-vojvodini-za-2024-godinu/

Raspisan javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla

Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla trajaće do 15. maja 2024. godine.

Ovim pozivom opredeljena su sredstva za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Više o konkursu na:

http://www.minpolj.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-subvencije-za-kvalitetna-priplodna-grla/

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2024. godini

Javni poziv za sprovođenje radne aktivacije osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2024. godini

Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini

Rokovi su različiti.

Link:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Novi nacionalni nagradni konkurs ,,100 uspešnih poslovnih žena” Javnog preduzeća „Pošta Srbije“, Beograd

Novi nacionalni nagradni konkur Pošte Srbije ,,100 uspešnih poslovnih žena”, za podršku ženskom preduzetništvu i biznisima u vlasništvu žena.

Konkurs je do 8. aprila 2024. otvoren za sve preduzetnice i zakonske zastupnice ili osnivačice malih preduzeća sa teritorije cele Srbije, uključujući zemljoradničke zadruge, zanatske radnje, ustanove, udruženja, kao i za žene nosioce porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Prijave se vrše u jednostavnom postupku, on-lajn prijavljivanjem na internet stranici http://preduzetnice.posta.rs/.

Kriterijumi za ocenjivanje su pored uspešnosti prezentovane poslovne aktivnosti i biznis ideje, nagrade u oblasti poslovanja ili stvaralaštva, kao i društveno-odgovorne aktivnosti. Prijave će ocenjivati stručna Komisija za sprovođenje nagradnog konkursa „100 uspešnih poslovnih žena”.

Za 100 najuspešnijih kandidatkinja Pošta će obezbediti besplatan oglasni prostor u poštama širom Srbije, u vidu predstavljanja u brošuri koja će bez naknade biti dostupna korisnicima poštanskih usluga, kao i njihovu prezentaciju na monitorima u poštama.

Izuzetno, za ovaj treći po redu nacionalni nagradni konkurs Pošte Srbije, značajno je povećan nagradni fond i ovo je prvi put da je Pošta Srbije za svih 100 budućih pobednica konkursa obezbedila specijalne nagrade – edukacije na različite najaktuelnije teme iz oblasti vođenja i razvoja biznisa, koje sprovodi Privredna komora Srbije (PKS).

Uslovi konkursa dostupni su na internet stranici http://preduzetnice.posta.rs/.

Za dodatna pitanja na raspolaganju je imejl adresa konkurspreduzetnice@posta.rs.

Poziv za besplatnu obuku „Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi“

Donau Soja udruženje u saradnji sa EIT Food organizacijom, poziva poljoprivredne proizvođače da se uključe u program obuka o praksama regenerativne poljoprivrede.

EIT Food strateški podržava poljoprivredne proizvođače širom Evrope u prelasku na regenerativnu poljoprivredu kako bi se ispunili ciljevi u vezi sa klimatskim promenama, potrebe za sigurnim snabdevanjem hrane i zaštitom našeg obradivog zemljišta.

Kroz ,,EIT Food program regenerativne poljoprivrede’’ koji nudi sveobuhvatan sistem obuka i savetovanja, organizacije EIT Food i Donau Soja omogućiće poljoprivrednim proizvođačima iz Srbije sticanje znanja o principima regenerativne poljoprivrede i njihovu dalju primenu na svojim gazdinstvima.

Više na:

https://www.donausoja.org/sr/scaleup-regenerative-agriculture-srb/

KONKURSI POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA FINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA IZGRADNjU OBJEKATA I NABAVKU OPREME NAMENjENE SKLADIŠTENjU ŽITARICA, VOĆA I POVRĆA (SILOSA, PODNIH SKLADIŠTA, HLADNjAČA) U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNIG ZEMLjIŠTA DO 10 HEKTARA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA KUPOVINU SEMENSKE ROBE, ĐUBRIVA I ZAŠTITNIH SREDSTAVA U POLjOPRIVREDI U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI I PRASADI ZA TOV U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U GOVEDARSTVU, OVČARSTVU, KOZARSTVU I SVINjARSTVU U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVE POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE, PRIKLjUČNE) U POLjOPRIVREDI U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNjAVANjE I OPREMANjE BUNARA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA PROTIVGRADNIH MREŽA U VIŠEGODIŠNjIM ZASADIMA VOĆA I VINOGRADA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH ZAŠTIĆENIH BAŠTA (PLASTENICI, STAKLENICI) I OPREME U NjIMA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU OPREME ZA STOČARSKE FARME U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU PČELINjIH ROJEVA, KOŠNICA I OPREME ZA PČELARSTVO U 2024. GODINI

Raspisani su konkursi Fonda za 2024. godinu, u periodu od 30.03.2024. do 31.10.2024.

LINK:

https://www.fondpolj.rs/konkursi/

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs je otvoren do 26.04.2024. godine.

Konkurs se raspisuje u cilju: dodatnog upošljavanja seoskog stanovništva, upošljavanja žena i razvoj ruralnog turizma.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: Investicionog i tekućeg održavanja objekata i nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2024. godini

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Više okonkursu na:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-mladima-u-ruralnim-podrucjima-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/