dUE9gakq

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA USMERENI NA UNAPREĐENjE PRAVA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine  u  2021 godini.

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 33.000.000,00 dinara, po nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama.

 Rok za podnošenje prijava je 3. mart 2021. godine.

Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za unapređivanje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica se mogu prijaviti isključivo podnosioci prijave, koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

 Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a naročito za:

- očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;

- zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;

- stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;

- negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;

- predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;

- književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;

- saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.

 Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina. Javni konkurs se objavljuje  u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

 Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4608, 487 4607, 487 4604, 487 4713 ili putem e-pošte adrian.borka@vojvodina.gov.rs.

Detalje možete videti ovde

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>