Mesečne arhive: mart 2021

5e735d37a9cdd0.47940914

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstava po principu refundacije za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (1. marta 2021. godine).
Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše 4.900.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke. Kao predmet prijave (označeni repromaterijal) priznaju se samo oni za koje su svi računi u celosti isplaćeni.
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji APV koji su upisani u registar APR:
1) najkasnije do 30. decembra 2018. godine (imaju aktivan status) i
2) razvrstani na mikro ili mala pravna lica – privredni subjekti.
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 16.03.2021. godine.
Detalje možete videti ovde
255

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstva za:
(a) osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16.3.2020. godine do 1.3.2021. godine ili
(b) osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.
Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV.
Mašine/oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu proizvodnu upotrebu. Može se odobriti subvencionisanje troškova za nabavku polovne mašine/opreme, ne starije od 5 (pet) godina, uz uslov da učesnik na Javnom konkursu dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.
Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem na teritoriji APV i upisani u registar APR najkasnije do 30.12.2018. godine.
Rok za podnošenje prijava je 16.3.2021. godine.
Detalje možete videti ovde