Javni poziv „Sprovođenje Politika Socijalnog Uključivanja Roma I Romkinja U Republici Srbiji Za 2021. Godinu‚‚ Za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana ROMSKE NACIONALNOSTI u Republici Srbiji – ISTEKAO

romi

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Raspisuje se konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Implementacija programa treba da postigne sledeće ciljeve:

1. Podizanje društvene svesti o fenomenu anticiganizma;
2. Promovisanje obrazovanja, informisanja i digitalne pismenosti među Romkinjama i Romima i podržavanje pristupa internetu u romskim naseljima;
3. Sprovođenje programa iz oblasti definisanih Strategija socijalne inkluzije Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita;
4. Utvrđivanje postojećih oblika, uzroka i posledica segregacije romske populacije u svim oblastima društvenog života;
5. Informisanje i osnaživanje Romkinja i Romkinja o predstojećem popisu.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

-Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koja se vode u Agenciji za privredne registre;
-Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Romkinja i Roma ili osnovne principe ljudskih prava;
-Udruženja koja obezbeđuju učešće najmanje jednog partnerskog udruženja sa kojim će učestvovati u realizaciji programa;
-Udruženja podnosioca predloga u okviru ovog konkursa mogu aplicirati isključivo sa jednim predlogom programa, dok se kao partnersko udruženje mogu pojaviti više puta;
-Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na osnovu ovog konkursa i Smernica za podnosioce predloga programa na zadatku Obrascu predloga programa.

Rok i način objavljivanja prihvaćenih programa

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrđuje se u roku ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: vvv.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo dogovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Odluka o prigovoru Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluka o izboru programa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneto u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje predgovora i ista će biti objavljena na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: vvv.minljmpdd.gov. rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabeli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane programe iznose 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaestmilionadinara i 00/100). Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može preći 1.500.000,00 dinara (slovima: milionpetstotinahiljadadinara i 00/100). Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može biti manja od 250.000 dinara (slovima: dvestotinepedesethiljadadinara i 00/100)
Finansiranje programa vrši se na osnovu ugovora zaključenog između realizatora programa i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kojim se naročito definišu predmetni programi, rok u kome se program ostvaruje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumeni obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta programa i povraćaj neutrošenih sredstava.

Trajanje programa

Programske aktivnosti realizuju se u trajanju do 6 meseci od dana prenosa sredstava.

Više informacija o prioritetu konkursa, načinu finansiranja, potrebnoj dokumentaciji i drugim pitanjima pročitajte na sledećem linku :

Javni poziv „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2021. godinu“ za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana romske nacionalnosti u Republici Srbiji – ICR

Za dodatna pitanja zainteresovani mogu da se obrate isključivo putem elektronske pošte, na adresu: aleksandra.novikova@minljmpdd.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 28.07.2021. DO 17.08.2021. GODINE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>