Mesečne arhive: septembar 2021

Program „Moja prva plata“ – 15 otvorenih pozicija u Srbobranu – ISTEKAO

MojaPrvaPlata_logo

Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno srednje ili visoko obrazovanje i ukoliko ste bez radnog iskustva, odnosno sa maksimalno šest meseci radnog iskustva ‒ prijavite se na Program „Moja prva plata“.

Prijave traju od 01. do 31. okt. 2021. godine

Za više informacija posetite sledeću stranicu.

Otvorene pozicije nalaze se na ovom LINKU. Da bi ste ih videli, klikom na padajući meni izaberite Srbobran.

IPARD Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja predstavlja podršku investicijama u ruralni turizam

salas

Raspisan Drugi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Merom 7 predviđena je podrška investicijama u oblasti ruralnog turizma i to kroz izgradnju (gradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i investiciono održavanje), kao i opremanje:
1. ugostiteljskih objekata za smeštaj (objekti domaće radinosti, seosko turističko domaćinstvo, hotel, kamp i sl.);
2. pratećih objekata za pružanje ugostiteljskih/turističkih usluga (bazeni i wellness objekti; objekti za skladištenje, prodaju i degustaciju hrane i pića; objekti za držanje životinja; turistička infrastruktura, objekti za rekreaciju i sl.) i
3. spoljašnjih prostora – za jahanje, ribolov na površinskim vodama, biciklizam, kao i mehanizaciju, mašine i opremu u svrhu ugostiteljstva/turizma.
Pored investicija u izgradnju i opremanje, u okviru Mere 7 prihvatljive su i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, ukoliko se energija iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju u cilju obavljanje registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti. Višak proizvedene energije je dozvoljeno isporučiti u elektroenergetski sistem.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.
Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u iznosu od najmanje 5.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Rok za podnošenje zahteva je od 23. septembra do 17. decembra 2021. godine.

Za informacija kliknite OVDE.

 

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2021. godini – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – ISTEKAO

mašine

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.
Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Rok za podnošenje prijava na konkurs teče od 23.09.2021. godine i traje zaključno sa 12.10.2021. godine, računajući i taj dan.

Za više informacija kliknite OVDE.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2021. godini

zensko-preduzetnistvo1

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u 2021. godini i to koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa.

Iznos sredstava može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:
- Mašine/oprema: do najviše 400.000,00 dinara
- Prenosivi ili desktop ili tablet računar: do najviše 120.000,00 dinara
- Softver: do najviše 150.000,00 dinara
- Usluga: do najviše 150.000,00 dinara
Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od kupovne vrednosti bez PDV-a.

Rok za podnošenje prijava: 30.09.2021.

Za više informacija posetite link.

Konkursi Pokrajinskog Fonda Za Razvoj Poljoprivrede

kreditne linije

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za povoljno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje. 

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za finansiranje investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2021 godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih teladi i prasadi za tov u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2021 godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

Svi konkursi su otvoreni od 11. septembra do kraja 2021. godine ili do utroška sredstva.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini, OPŠTINA SRBOBRAN

samozzz

Nacionalna služba za zapošljavanje, u saradnji sa opštinom Srbobran, raspisala je JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2021. GODINI.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Ispostava Srbobran i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

  • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, Ispostava Srbobran,
  • završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
  • ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i
  • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Ispostavi Srbobran, neposredno ili putem pošte, ili na elektronsku pisarnicu Filijale NSZ Novi Sad: pisarnica.novisad@nsz.gov.rs na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, ili OVDE.

Javni poziv je otvoren od 15.09.2021, a zahtevi sa biznis planom se mogu podneti najkasnije do 30.09.2021. godine.

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji Opštine Srbobran za 2021. godinu – ISTEKAO

eeeeee

Opština Srbobran raspisala je JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji opštine Srbobran za 2021. godinu.
Građani mogu konkurisati za jednu od dve mere energetske sanacije:
1. Nabavka i ugradnja prozora i spoljnih vrata sa pratećim građevinskim radovima;
2. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka).
Maksimalno učešće lokalne samouprave i Republike Srbije je do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi, sa PDV-om. Kompletan tekst Javnog poziva i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici opštine Srbobran, ili doći lično u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa Javnim pozivom, možete se obratiti na kontakt telefon 021/730-020 – lokal 144, na mejl kler.srbobran@gmail.com ili lično na adresi Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj ( radno vreme od 9 – 13h ) – Trg slobode 4, Srbobran.
Rok za prijavu je 4.10.2021.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2021.GODINI, ZA UNAPREĐENjE DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, KAO I UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU AP VOJVODINE O EFIKASNOM KORIŠĆENjU ENERGIJE – ISTEKAO

 

deca

Pravo učešća na konkurs:
Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Namena:
1. Za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola o efikasnom korišćenju energije (maksimalna sredstva po projektu 200.000,00 dinara)
2. Za podršku projektu „za čistije i zelenije škole“ (maksimalna sredstva po projektu 300.000,00 dinara)
Rok za podnošenje prijava: 24.09.2021. godine

Za više informacija pogledajte OVDE

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – ISTEKAO

zaposlene zene

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola za 2021. godinu u okviru Programa 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1017 – Zaštita žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima u AP Vojvodini , ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, iz izvora finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja iz budžeta, privatnim preduzećima, radijalizacija programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA
Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žene koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i koji je sastavni deo individualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima Centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu : Korisnice mere). Ovim programom planirano su sredstva za bruto zaradu Korisnice mere (porezi i doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca) i putnih troškova, ako postoje, u trajanju od 12 meseci. Sredstva će se isplaćivati kvartalno. Iznos zarade Korisnici jednostavno treba da bude u skladu sa aktima Poslodavca, da odgovara kvalifikacijama i radnom mestu na kojem se osoba zapošljava i ne sme biti ispod minimalnih zarada u Republici Srbiji.
Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcu, koji u radnom odnosu prima lice koje je ciljna grupa ovog Konkursa, koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalnih službi za zapošljavanje. Podnosilac zahteva, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo (u daljem tekstu: Poslodavac) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog javnog konkursa.
Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 meseci, sa punim radnim vremenom, sa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluge i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:
1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine
2. da je osposobljen i ekonomski sposoban za prijem u rad žena koje su trpele nasilje
3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak
4. da nije bio u blokadi poslednjih šest meseci pre objave Konkursa
5. da uredno izmiruje obaveze na osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze na osnovu javnih prihoda maksimalno
6. da na osnovu predloga i postupka Komisije Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši izbor kandidatakinja za navedeno radno/a mesto/a.

Rok za podnošenje konkursnih dokumentacija je 20.9.2021.godine

Za sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom konkursa kontakt osobe u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je Daniel Dimitrov, na e-mail daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju za Poslodavca, prava i obaveze, uslovi zaključivanja ugovora zajedno sa pravilnikom konkursa možete pronaći OVDE.