Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike u 2022. godini

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 500.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina i fizička lica koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon, 01.01.2022. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Osnovni uslovi za učešće na konkursu:

 1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;
 2. poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava prvi put nakon 01.01.2022. godine;
 3. podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);
 4. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade) odnosno poljoprivredno zemljište u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje deset godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa)  – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (višegodišnji zasadi);
 5. podnosilac prijave mora imati objekat u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka linija za sortiranje i kalibriranje proizvoda i nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda);
 6. podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso, nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
 7. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12. 2021. godine;
 8. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021. godine;
 9. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 10. Podnosilac prijave u sektoru mleko, meso ili proizvodnja konzumnih jaja mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja („Službeni glasnik RS“, broj 36 /2017), u vlasništu ili zakupu, u periodu od najmanje šest godina počevši od 01.01.2022. godine. Rešenje mora da glasi na ime korisnika sredstava a ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo ne sme da prelazi kapacitet specifičan za sektor mleko, odnosno za sektor meso, odnosno za sektor proizvodnje konzumnih jaja.
 11. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 12. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
 13. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 14. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Specifični uslovi za konkurs(primenjuju na kraju investicije):

Sektor mleka

 • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 krava na kraju investicije;
 • Nema posebnih kriterijuma za ulaganje u sektoru mleka za koze i ovce

Sektor mesa

 • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 grla goveda i/ili 199 grla ovaca i/ili koza i/ili 29 grla krmača i/ili 199 tovnih svinja i/ili 999 ćuraka i/ili 299 gusaka i/ili 4.999 brojlera na kraju investicije.

Sektor voća

 • Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra;
 • Poljoprivredna gazdinstva, registrovana u Registru proizvođača sadnog materijala voća, vinove loze i hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“ br. 18/05 i 30/10) sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Sektor povrća

 • Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Sektor jaja

 • Poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta za maksimalno 4.999 koka nosilja u eksploataciji na kraju investicije.

Sektor vinogradarstva

 • Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Vinogradarskom registru u skladu sa Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12) sa najviše 1,99 ha vinograda na kraju investicije;
 • Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Registru proizvođača voća, vinove loze i sadnog materijala hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“ br. 18/05 i 30/10) sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Ukoliko želite da sami dostavite potvrdu da ste izmirili naknadu za odvodnjavanje, možete pročitati uputstvo JVP “ Vode Vojvodine“ kako da to uradite sami:  https://vodevojvodine.com/korisnicki-servis/izdavanje-potvrda/ 

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 04.03.2022. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>