Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2024. godini

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme koja je kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 12. februara 2022. godine do dana zaključenja Javnog konkursa. Mašine/oprema treba da bude u skladu sa ciljem Javnog konkursa i namenjena za profesionalnu upotrebu. Pod nabavkom opreme smatraju se i motorna vozila koja se koriste isključivo za potrebe sopstvenog poslovanja1 i to: za prevoz lica vrste M1 (oblika karoserije AF i AG) i teretna vozila vrste N1 i N2.2 Mašine/oprema mora biti nabavljena od kredibilnog dobavljača (proizvođač, distributer) koji nije povezano lice sa podnosiocem prijave.

VISINA SREDSTAVA I NAČIN ISPLATE

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljene e-fakture / računa / računa otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog. Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova. Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 200.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava. Isplata odobrenih sredstava vrši se po principu refundacije.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnici i privredna društva sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su: 1) upisani u registar APR najkasnije 30. decembra 2022. godine (na neodređeno vreme i imaju aktivan status) i 2) razvrstani na mikro ili mala pravna lica ili su preduzetnici paušalni poreski obveznici.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućim izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi. Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2024. GODINI“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na navedenu adresu) u vremenu od 900 do 1400 časova. Rok za podnošenje prijava je od 15. januara do 30. januara 2024. godine. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4072 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 1000 do 1400 časova.

Više o konkursu na :

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/15-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80-2024-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf/

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>