Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину

Предмет конкурса јеподизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха, који се налазе у  АП Војводини.

Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе – растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.

Kорисници средстава по овом конкурсу су правна лица са територије АП Војводине,која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

правно лице:

- привредно друштво,

- земљорадничка задруга.

 1. НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА КОЈУ СЕ СРЕДСТВА МОГУ КОРИСТИТИ

По пријавама које се подносе за извођење земљаних радовaна реконструкцији рибњака и подизању нових  рибњака, средства се додељују за реализацију утврђених пројектом и уговором и то за следеће радове:

 1. Чишћење терена
 2. Израда насипа
 3. Корекција круне постојећег насипа
 4. Ископ материјала, разастирање и насипање
 5. Изградња ободног канала
 6. Машински ископ земље из најближег позајмишта
 7. Уградња донесене земље у оштећена места на насипу
 8. Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и доводно-одводног канала
 9. Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију
 10. Разастирање ископаног материјала
 11. Шкарпирање косина канала и насипа
 12. Набијање насипа вибројежом
 13. Израда преградног насипа
 14. Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта.

Конкурс је отворен до 24.05.2024. године.

Више на:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podizanje-novih-ribnjaka-i-rekonstrukciju-postojecih-u-ap-vojvodini-za-2024-godinu/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>