Дан добављача – Агробизнис 2024.

Повежите се са купцима и добављачима, и кроз панеле и дискусије сазнајте све о ланцу знања и подршке за одрживи ланац снабдевања.

Сврха овогодишњег окупљања јесте да истражимо како прехрамбена индустрија може да се прилагоди новим технологијама и развоју нових производа како би постала флексибилнија и одрживија у будућности. Кроз информативне панеле и динамичне дискусије, циљ нам је да пружимо свеобухватан преглед најновијих трендова и пракси које обликују ову индустрију, истовремено подстичући отворену размену идеја и искустава.

Више о томе на:

https://dandobavljaca.talkb2b.net/

unnamed

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2024. години

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за  органску производњу у АП Војводини у 2024.години.

Конкурс је отворен закључно са 24.05.2024. године.

Више о конкурсу на:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/

 

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину

Предмет конкурса јеподизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха, који се налазе у  АП Војводини.

Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе – растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.

Kорисници средстава по овом конкурсу су правна лица са територије АП Војводине,која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

правно лице:

- привредно друштво,

- земљорадничка задруга.

 1. НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА КОЈУ СЕ СРЕДСТВА МОГУ КОРИСТИТИ

По пријавама које се подносе за извођење земљаних радовaна реконструкцији рибњака и подизању нових  рибњака, средства се додељују за реализацију утврђених пројектом и уговором и то за следеће радове:

 1. Чишћење терена
 2. Израда насипа
 3. Корекција круне постојећег насипа
 4. Ископ материјала, разастирање и насипање
 5. Изградња ободног канала
 6. Машински ископ земље из најближег позајмишта
 7. Уградња донесене земље у оштећена места на насипу
 8. Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и доводно-одводног канала
 9. Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију
 10. Разастирање ископаног материјала
 11. Шкарпирање косина канала и насипа
 12. Набијање насипа вибројежом
 13. Израда преградног насипа
 14. Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта.

Конкурс је отворен до 24.05.2024. године.

Више на:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podizanje-novih-ribnjaka-i-rekonstrukciju-postojecih-u-ap-vojvodini-za-2024-godinu/

Расписан јавни позив за субвенције за квалитетна приплодна грла

Јавни позив за субвенције за квалитетна приплодна грла трајаће до 15. маја 2024. године.

Овим позивом опредељена су средства за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

Више о конкурсу на:

http://www.minpolj.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-subvencije-za-kvalitetna-priplodna-grla/

Конкурси Националне службе за запошљавање

Јавни позив за учешће у финансирању мере обука на захтев послодавца у 2024. години

Јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе послодавца за запосленог у 2024. години

Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са средњим образовањем у 2024. години

Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са високим образовањем у 2024. години

Јавни позив за реализацију мере стицања практичних знања у 2024. години

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2024. години

Јавни позив за спровођење радне активације особа са инвалидитетом у 2024. години

Јавни позив за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2024. години

Јавни позив за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2024. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2024. години

Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2024. години

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2024. години

Рокови су различити.

Линк:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Нови национални наградни конкурс ,,100 успешних пословних жена” Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд

Нови национални наградни конкур Поште Србије ,,100 успешних пословних жена”, за подршку женском предузетништву и бизнисима у власништву жена.

Конкурс је до 8. априла 2024. отворен за све предузетнице и законске заступнице или оснивачице малих предузећа са територије целе Србије, укључујући земљорадничке задруге, занатске радње, установе, удружења, као и за жене носиоце породичног пољопривредног газдинства.

Пријаве се врше у једноставном поступку, он-лајн пријављивањем на интернет страници http://preduzetnice.posta.rs/.

Критеријуми за оцењивање су поред успешности презентоване пословне активности и бизнис идеје, награде у области пословања или стваралаштва, као и друштвено-одговорне активности. Пријаве ће оцењивати стручна Комисија за спровођење наградног конкурса „100 успешних пословних жена”.

За 100 најуспешнијих кандидаткиња Пошта ће обезбедити бесплатан огласни простор у поштама широм Србије, у виду представљања у брошури која ће без накнаде бити доступна корисницима поштанских услуга, као и њихову презентацију на мониторима у поштама.

Изузетно, за овај трећи по реду национални наградни конкурс Поште Србије, значајно је повећан наградни фонд и ово је први пут да је Пошта Србије за свих 100 будућих победница конкурса обезбедила специјалне награде – едукације на различите најактуелније теме из области вођења и развоја бизниса, које спроводи Привредна комора Србије (ПКС).

Услови конкурса доступни су на интернет страници http://preduzetnice.posta.rs/.

За додатна питања на располагању је имејл адреса konkurspreduzetnice@posta.rs.

Позив за бесплатну обуку „Транзиција ка регенеративној пољопривреди“

Донау Соја удружење у сарадњи са ЕИТ Фоод организацијом, позива пољопривредне произвођаче да се укључе у програм обука о праксама регенеративне пољопривреде.

ЕИТ Фоод стратешки подржава пољопривредне произвођаче широм Европе у преласку на регенеративну пољопривреду како би се испунили циљеви у вези са климатским променама, потребе за сигурним снабдевањем хране и заштитом нашег обрадивог земљишта.

Кроз ,,ЕИТ Фоод програм регенеративне пољопривреде’’ који нуди свеобухватан систем обука и саветовања, организације ЕИТ Фоод и Донау Соја омогућиће пољопривредним произвођачима из Србије стицање знања о принципима регенеративне пољопривреде и њихову даљу примену на својим газдинствима.

Више на:

https://www.donausoja.org/sr/scaleup-regenerative-agriculture-srb/

КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ СКЛАДИШТЕЊУ ЖИТАРИЦА, ВОЋА И ПОВРЋА (СИЛОСА, ПОДНИХ СКЛАДИШТА, ХЛАДЊАЧА) У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИГ ЗЕМЉИШТА ДО 10 ХЕКТАРА У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА КУПОВИНУ СЕМЕНСКЕ РОБЕ, ЂУБРИВА И ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНЕ ТЕЛАДИ И ПРАСАДИ ЗА ТОВ У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА У ГОВЕДАРСТВУ, ОВЧАРСТВУ, КОЗАРСТВУ И СВИЊАРСТВУ У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ПОГОНСКЕ, ПРИКЉУЧНЕ) У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ БУНАРА У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА У ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА ВОЋА И ВИНОГРАДА У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ БАШТА (ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ) И ОПРЕМЕ У ЊИМА У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА СТОЧАРСКЕ ФАРМЕ У 2024. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ РОЈЕВА, КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО У 2024. ГОДИНИ

Расписани су конкурси Фонда за 2024. годину, у периоду од 30.03.2024. до 31.10.2024.

ЛИНК:

https://www.fondpolj.rs/konkursi/

Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 26.04.2024. године.

Конкурс се расписује у циљу: додатног упошљавања сеоског становништва, упошљавања жена и развој руралног туризма.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: Инвестиционог и текућег одржавања објеката и набавка остале опреме за аутентичне угоститељске објекте у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству.

Више о конкурсу на :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2024. години

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Више оконкурсу на:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-mladima-u-ruralnim-podrucjima-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/