Arhive autora: Jelena Mačković

posao Unsplash

Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini U 2021. godini – ISTEKAO

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara po nezaposlenom, odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (Filijala NSZ).

Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu Subvencije.
Pravo na Subvenciju može ostvariti poslodavac pod uslovom:

1. ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine;

2. pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);

3. je registrovan najmanje šest meseci pre datuma podnošenja zahteva;

4. u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih (prestanak radnog odnosa na određeno vreme, ostvarivanje prava na penziju i dr.);

5. uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene,

6. poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije, odnosno u blokadi;

7. nezaposleno lice se na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ;

8. nezaposleno lice, za koga se traži subvencija, nije bilo u radnom odnosu na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva;

9. je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Sekretarijatu i drugim davaocima sredstava za iste ili druge programe zapošljavanja, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i

10. nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionim jedinicama Filijale NSZ ili na broj telefona 0800 021 027, svakog radnog dana od 09 do 15 časova.

Rok za podnošenje zahteva je 20. maj 2021. godini

Detaljne informacije možete videti ovde

slikaaa-750x470

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI – ISTEKAO

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev.

Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:

1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
• za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja,
• za obavljanje delatnosti pod šifrom – 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 66.12 ili 92.0;
• ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
• ukoliko je lice za istu namenu već koristilo Subvenciju Sekretarijata ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
1. zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
2. dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
3. pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.
Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionim jedinicama Filijale NSZ ili na broj telefona 0800 021 027, svakog radnog dana od 09 do 15 časova.

Rok za podnošenje zahteva je 20. maj 2021. godine.

Detalje možete videti ovde

jestivi-buketi-9_1-e1546464591597-1024x1024

Raspisan prvi javni poziv u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije – ISTEKAO

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Prvi Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini.

Rok za podnošenje prijava je od 5. maja do 4. juna 2021. godine.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne biljne proizvodnje, u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća.

Direktni korisnici „Projekta konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ su fizička lica, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, zadruge, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća. Među ciljanim korisnicima fokus će biti na ranjivim grupama u poljoprivrednom sektoru u Srbiji: žene, mladi poljoprivredni proizvođači u ugroženim područjima (nerazvijene/siromašne opštine). Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji pruža mogućnost dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije (sa PDV-om), 40 % kreditno finansiraju iz kredita sa poslovnim bankama uz svega 10% sopstvenog učešća, za realizaciju projekata kojim će unaprediti poljoprivrednu proizvodnju gazdinstava i učestvovati u razvoju konkurentnosti poljoprivrede u Republici Srbiji.

 Biće raspisana tri Javna poziva do kraja godine (april, jul, septembar).

Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000  50.000 evra, tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 EUR.

Detalje možete videti ovde

digital-e1575540814824-660x330

Konkurs za male biznise Trening – Kako digitalizovati biznis? – ISTEKAO

Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i USAID Srbija, otvara konkurs za male i mikro biznise za učešće na osmodnevnom online treningu Digitilizacija biznisa.

Pandemija je ubrzala trend digitalne transformacije biznisa u Srbiji. Mnogi biznisi koji ranije nisu ni razmišljali o korišćenju digitalnih tehnologija su bili prinuđeni da ih koriste kako bi došli do tržišta za svoje proizvode ili usluge.

Online komunikacija, online prodaja, online plaćanje i mnoge druge fraze su postale uobičajena stvar tokom 2020. godine.
Više od 80% domaćinstava u Srbiji poseduje širokopojasni pristup Internetu, a više od 2,5 miliona građana naše zemlje ima nalog na nekoj od društvenih mreža. Iako ova digitalizacija iz nužde ima vidljive pozitivne efekte, treba razmišljati o budućnosti – kako iskoristiti sve veću digitalizaciju našeg društva (posebno kupaca) za rast biznisa.

Imajući u vidu nastavak krize izazvane pandemijom COVID 19 i neizvesnu situaciju u kojoj se veliki deo preduzetnika i preduzetnica u Srbiji našao, Fondacija Ana I Vlada Divac će za 10 izabranih biznisa obezbediti besplatni osmodnevni trening i podršku u znanju za digitilizaciju njihovih biznisa.

Na konkurs se mogu prijaviti:
• Mikro i mala preduzeća
• Zadruge
• Preduzetnik/ca
• Udruženja građana koja imaju komercijalnu aktivnost

Prednost prilikom odabira će imati:
• biznisi osnovani od strane žena i/ili oni koje vode žene
• socijalna preduzeća
• biznisi koji su na prethodnim projektima dobijali novčanu podršku fondacije

Ciljna grupa za prisustvo na treningu su: vlasnici biznisa i top menadžment.

Ciljevi treninga:
• Razumevanje koncepta digitalizacije i digitalne transformacije u kontekstu malih biznisa
• Upoznavanje sa konkretnim globalnim i lokalnim primerima digitalizacije i digitalne transformacije
• Upoznavanje sa tehnologijama koje se primenjuju u procesu digitalizacije
• Ideacija o načinu primene ovih tehnologija na biznise polaznika
• Naredni koraci u kontekstu započinjanja procesa digitalne transformacije (finansiranje)

Termini treninga:

Termin za prvi dvodnevni trening je planiran 15. i 16. juna 2021. godine, od 10h do 16h. Za termine ostalih treninga će se trener dogovarati direktno sa polaznicima. Planirano je da se ceo ciklus treninga završi u septembru 2021. godine.

Prijava:
Konkurs je otvoren do 11. maja u 16h, a svi zainteresovani se mogu poslati prijavni formular popunjavanje forme na ovom linku.

Detalje možete videti ovde

unnamed

PODRŠKA MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to:

  1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

   1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;

   1.2 transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i                unutrašnjeg transporta;

   1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;

  1.4 mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

  1. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to

2.1 građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

  1. HALKBANK, Beograd
  1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
  1. PROCREDIT BANK A.D. Beograd
  1. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
  1. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
  1. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
  1. INTESA LEASING DOO Beograd
  1. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u  APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu;

2) preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa. Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 1.550.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Detalje možete videti ovde

162337801_1143178276108973_6781502385373563953_n

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji autonomne pokrajine vojvodine – ISTEKAO

Bespovratna sredstva za porodice u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja.
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete.
Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojima se počev od 01.01.2020. godine rodi treće ili četvrto dete.
Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:
1. za kupovinu nekretnine;
2. za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje postojeće nekretnine.
Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijave je: 17.05.2021.

Detalje možete videti ovde

 

shutterstock_82423975-scaled-thegem-blog-default-large

DO PODSTICAJA „PO HEKTARU“ PREKO OLAKŠANE PROCEDURE

Olakšanom procedurom do podsticaja „po hektaru“
Usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane korona virusom, a u cilju efikasnije isplate podsticaja po hektaru biljne proizvodnje, i u ovoj godini će se proces isplata vršiti po modelu iz 2020. godine, bez podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj Upravi za Trezor.
Obračun će se vršiti po osnovu prijavljenih površina pod konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom sa presekom na dan 30.09.2020. godine.
Poljoprivredni proizvođači koji su registrovali svoje gazdinstvo u periodu od 30.09.2019 do 30.09.2020. godine, ili pre tog perioda, a koji u 2020. godini nisu ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, zahteve će podnositi Upravi za agrarna plaćanja putem mejl adrese podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs do 30. aprila 2020. godine.
Dovoljno je dostaviti podatke o podnosiocu zahteva, i to: ime i prezime, matični broj (JMBG) i broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG).
Detalje možete videti ovde
unnamed

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje sredstva za projekte:
1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:
- nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.
2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:
- uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. do 01.10.2021. godine;
Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i imaju sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i su izvršili registraciju, odnosno evidentirali u Registru turizma;
Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:
1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata
- nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost
najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti
- uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara
Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.
Rok za podnošenje prijave 16.03. 2021. godine.
Detalje možete videti ovde
2020-07-28-12-14-2247-

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje sredstva za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
- opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.
Sredstva opredeljena za namene iz tačke 1. i 2. mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. godine do 01.10.2021. godine.
Pravo učešća imaju registrovana u mikro i mala privredna društva i preduzetnici u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i da je izvršio registraciju, odnosno da se evidentirao u Registru turizma.
Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% bez PDV.
Iznosi:
Za podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture
A) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture
- najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara
Rok za podnošenje prijave je 16.03.2021. godine.
Detalje možete videti ovde
5e735d37a9cdd0.47940914

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstava po principu refundacije za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (1. marta 2021. godine).
Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše 4.900.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke. Kao predmet prijave (označeni repromaterijal) priznaju se samo oni za koje su svi računi u celosti isplaćeni.
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji APV koji su upisani u registar APR:
1) najkasnije do 30. decembra 2018. godine (imaju aktivan status) i
2) razvrstani na mikro ili mala pravna lica – privredni subjekti.
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 16.03.2021. godine.
Detalje možete videti ovde