Arhive kategorija: Privreda

vlasnice

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI – MINISTARSTVO PRIVREDE

Pravo da se prijave imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u APR najranije 5 godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je:

 • osnivač i zakonski zastupnik žena
 •  osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina

Bespovratnih sredstava su u iznosu do 35% vrednosti ulaganja.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine,  a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 1.  kupovinu opreme/vozila (novog ili polovnog, ne starijeg od pet godina);
 2.  tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
 3. operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Sve informacije nalaze se OVDE. 

poslovanje

OTVORENE PRIJAVE za Program podrške održivim mikro i malim preduzećima u nerazvijenim sredinama

Pokrenut je novi program usmeren na pružanje stručne i finansijske podrške mikro i malim preduzećima koja posluju odgovorno i pozitivno doprinose razvoju svojih lokalnih zajednica. Program realizuje Smart Kolektiv u partnerstvu sa udruženjem ProAktiv iz Niša i udruženjem Putevima preduzetništva iz Novog Sada. Program se sprovodi u okviru projekta „Norveška za vas – Srbija“ koji finansira Kraljevina Norveška a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Projekat „Norveška za vas – Srbija” ima za cilj da doprinese ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, podršku socijalnoj koheziji, kao i unapređenju lokalne infrastrukture.

Biće odabrano do 10 preduzeća iz nerazvijenih područja koja posluju odgovorno i imaju jak pozitivan uticaj na razvoj lokalne zajednice kroz zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva i uključivanje u svoj lanac malih lokalnih proizvođača i poljoprivrednih gazdinstava.

Program je namenjen preduzećima koja su registrovana i posluju u sledećim lokalnim zajednicama: Bogatić, Bosilegrad, Babušnica, Irig, Lebane, Leskovac, Mali Iđoš, Novi Pazar, Srbobran i Varvarin. Pravo učešća imaju preduzeća koja posluju najmanje 2 godine i koja imaju već razvijene proizvode i usluge koji su testirani na tržištu.

Odabrana preduzeća će tokom perioda od 6 meseci raditi sa timom eksperata na unapređenju i razvoju poslovanja, koje će dalje doprineti rastu preduzeća, otvaranju novih radnih mesta i osnaživanju malih dobavljača u svom lancu proizvodnje. Odabranim preduzećima će biti dostupni sledeći vidovi podrške:

Preduzeća sa najvećim potencijalom za dalji rast i zapošljavanje će u okviru programa moći da konkurišu i za bespovratna sredstva u iznosu od 6.000,00 USD neto u dinarskoj protivvrednosti. Preduzeća će konkurisati za grant tokom programa sa razvojnim planovima, predlozima nabavki i obrazloženjem kako nabavke dugoročno doprinose zapošljavanju u lokalnoj zajednici. Više informacija o nameni grant sredstava i ograničenjima za dodelu bespovratnih sredstava, možete pronaći u dokumentu Smernice za učesnike programa.

Prijave za program otvorene su do 31.01.2021. godine u 23.59h.

Info sesija u Novom Sadu biće 20.01.2021. u 12 časova.

Za učešće u info sesijama se možete prijaviti OVDE.

Detalje poziva možete videti ovde.

20180513153228_478167

Drugi javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Opšti uslovi:

1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2017. godine;

2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;

3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza (porez na dobit, porez na dodatu vrednost, porez na zarade zaposlenih, porez na imovinu u vlasništvu Podnosioca prijave) i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;

5. da Podnosilac prijave nije povezano lice sa kupcem/potencijalnim kupcem/grupacijom koja ispunjava uslove za status MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;

6. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapacitet:

1. da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u: sektoru automobilske industrije – uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;

2. da proizvodi Podnosioca prijave pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 1. Poslovnog kapaciteta, ili da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz navedene tačke.

Kadrovski kapacitet:

1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 11. decembar 2020. godine, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapacitet:

1. da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario poslovni prihod od najmanje 35.000.000,00 dinara;

2. da vrednost osnovnih sredstava Podnosioca prijave, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 35.000.000,00 dinara;

3. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV, ili za određene aktivnosti isplatom 30% avansa, a ostatkom iznosa kroz refundaciju do određenog procenta.

Javni poziv za učešće u Programu traje do 09. februara 2021. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku  https://prijave.ras.gov.rs/  i verifikacijom internet adrese.

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što može da aplicira za najviše tri aktivnosti koje su definisane kao prihvatljive.

Detaljne informacije možete naći OVDE. 

 

kyle-glenn-nXt5HtLmlgE-unsplash

Subvencije za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Subvencije koje se dodeljuju predviđene su za pokriće troškova u vezi obezbeđenja garancije putovanja. Isplata subvencija će se vršiti u zavisnosti od kategorije lecence i to na sledeći način:

 • licenca kategorije A 10, maksimalno do 2.250 evra;
 • licenca kategorije A 15, maksimalno do 2.500 evra;
 • licenca kategorije A 20, maksimalno do 3.000 evra;
 • licenca kategorije A 25, maksimalno do 3.500 evra;
 • licenca kategorije A 35, maksimalno do 4.000 evra;
 • licenca kategorije A 40, maksimalno do 5.000 evra.

Isplata subvencija će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici, registrovana u odgovarajućem registru i koja poseduju  licencu organizatora putovanja.

Da bi turistička agencija ostvarila pravo na subvenciju, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 1.  da je registrovana u odgovarajućem registru;
 2. da poseduje licencu;
 3. da je obezbedila garanciju putovanja;
 4. da nad turističkom agencijom nije pokrenut stečajni postupak;
 5. da se nad turističkom agencijom ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);
 6. da se nad turističkom agencijom ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentaciji Ministarstva www.mtt.gov.rs.

Pravo na podnošenje zahteva ima privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji poseduje lecencu ili je u 2020. godini posedovao licencu, a koji je Agenciji za privredene registre podneo zahtev za izdavanje nove licence.

Zahtevi za korišćenje subvencija podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Podnosici  zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran popunjen i potpisan obrazac zahteva na sledeću e-mail adresu: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 4. decembra 2020. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefone: 011/ 3122867 i 011/3139687.

Tekst javnog poziva i obrazac možete naći OVDE. 

sljivovica-rakija_shutterstock_669961381

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

Predmet podsticaja jesu prihvatljive investicije i troškovi u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i opšti troškovi koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

Vrednost prihvatljive investicije treba da bude veća  od 400.000 dinara.

Troškovi iz koji se odnose na građenje i/ili dogradnju objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 60.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta, a troškovi koji se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 35.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, a do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik;

2) privredno društvo;

3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

4) zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije;

5) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Podnosilac zahteva treba da bude upisan i u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Pravilnik sa prilogom prihvatljivih investicija nalazi se ovde.

5ca47b730c12e0d435b33d5a_business development1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KREDITE OBEZBEĐENE GARANCIJOM FONDA ZA RAZVOJ I UČESTVOVANjE U BESPLATNOJ OBUCI U SKLADU SA PROGRAMOM PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLjAVANjA

Program se sastoji iz 4 komponente:

1. Garancija za kredite odobrene od strane poslovnih banaka koje su putem javnog poziva izabrane da učestvuju u Programu. Garancija pokriva 60% svakog individualnog kredita uključujući iznos redovne kamate (za kašnjenje do 90 kalendarskih dana od datuma poslednjeg neisplaćenog anuiteta) u okviru Maksimalnog projektovanog portfelja kredita za svaku partnersku banku. Poslovna banka zadržava preostalih 40% rizika.

2. Odobrenje povoljnih bankarskih kredita od strane partnerskih banaka

3. Isplata bespovratnih sredstava (granta) zajmoprimcima koji ispune Programom predviđene uslove

4. Obezbeđivanje stručne, besplatne pomoći i podrške u izradi poslovnog plana i daljem poslovanju kroz mentoring program koji sprovodi Privredna komora Srbije.

Pravo da podnesu zahtev za kredit kod partnerske banke kao i na dodelu bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) i preduzetnici. MMSP-ovi i preduzetnici moraju biti početnici u poslovanju. Ukoliko privredi subjekat već posluje, ne može postojati duže od 24 meseca u trenutku podnošenja zahteva. Program takođe podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor.

Krediti odobreni od strane partnerskih banaka mogu se koristiti za finansiranje investicionih ulaganja (nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora i sl.), za finansiranje operativnih troškova poslovanja. Operativni troškovi poslovanja mogu da učestvuju najviše do 30% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Za operativne troškove – period otplate za kredite za operativne troškove ne prelazi 36 mesečnih rata sa maksimalnim periodom počeka od 3 meseca.
Za investiciona ulaganja – period otplate za investicione kredite ne prelazi 60 meseci sa maksimalnim periodom počeka od 6 meseci.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% u zavisnosti od iznosa investicije. Investicija predstavlja ulaganje koje se finansira sredstvima iz Programa i ne uključuje participaciju korisnika kredita.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

1) maksimalan iznos kredita: 3.600.000,00 RSD;
2) nominalna kamatna stopa je fiksna, do 5,99% (RSD) na godišnjem nivou i obračunava se i naplaćuje mesečno i o roku dospeća, odnosno za sve vreme važenja ovog ugovora;
3) troškovi i naknade se obračunavaju saglasno Opštim uslovima poslovanja Banke a njihova visina se utvrđuje na osnovu internih akata Banke. Troškovi i naknade ne mogu da budu viši od 1% od iznosa kredita.

Proces učešća u Programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja se sastoji iz tri faze kroz koje je svaki zainteresovani subjekt je u obavezi da prođe:

 •  Prva faza: Obavezna petodnevna obuka za izradu investiciono poslovnog plana koju sprovodi Privredna komora Srbije;
 • Druga faza:Prijava za kredit, garanciju i grant u lokalnoj filijali Partnerske banke
 •  Treća faza: Stručna savetodavna podrška koju sprovodi Privredna komora Srbije.

Poziv za učestvovanje u Programu je otvoren dok se ne dostigne broj od dodatnih 500 prijavljenih privrednih subjekata.

Detalji javnog poziva kao i obrasci nalaze se OVDE.

MojaPrvaPlata_logo

Program „Moja prva plata“ – 31 otvorena pozicija u Srbobranu

Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno srednje ili visoko obrazovanje i ukoliko ste bez radnog iskustva ‒ prijavite se na Program „Moja prva plata“.
Prijave traju od 8. oktobra do 8. novembra.
Otvorene pozicije nalaze se na:
Ukoliko želite da vidite pozicije otvorene u Srbobranu, u padajućem meniju izaberite Srbobran.