Arhive oznaka: https://www.srbobran.rs/info/konkursi/1278-bavestenje-produzetak-trajanja-javnog-poziva

VAŽNO OBAVEŠTENjE: Produžetak roka za podnošenje prijava privrednih subjekata, po Javnom pozivu za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Srbobran – ISTEKAO

slika prozora

Na osnovu Odluke Opštinskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj: 06-79-9/2021-III od 16. jula 2021. godine i člana 17. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodično stambenih zgrada i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Srbobran (“Službeni list opštine Srbobran” broj 19/21), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje

O b a v e š t e nj e

Zbog velike zainteresovanosti privrednih subjekata za učešće na Javnom pozivu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Srbobran, broj: 06-79-9/21-III od 16. jula 2021. godine, objavljenog na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Srbobran i internet stranici opštine Srbobran, dana 16. jula 2021. godine, a u nameri da se pruži mogućnost za učešće što većem broju privrednih subjekata, produžava se rok za podnošenje prijava iz tačke VII Javnog poziva na 09. avgust 2021. godine. Prijava se mogu predati i lično na pisarnici

Opštinske uprave Srbobran ili dostaviti poštom na adresu: Opštinska uprava Srbobran, Trg slobode br.2, 21480 Srbobran Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Komisija za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Srbobran

KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE-predsednik komisije REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA SRBOBRAN

Dana 30. jula 2021. god