Mesečne arhive: oktobar 2020

rsz_shutterstock_782617264

KUPOVINA MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2020. GODINE – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:
-fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i
-ovlašćenih skladištara Direkcije.

Cena merkantilnog kukuruza je 19,50 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 50 tona, a maksimalna 100 tona.
Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i  SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih  zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, vršiti raspoređivanje ponuđenih količina u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladištara.
Otkup merkantilnog kukuruza vršiće se sa fizičkim licima i ovlašćenim skladištarima Direkcije koji nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Radi prijave za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva i ovlašćeni skladištari Direkcije, potrebno je na e-mail adresu otkup@rdrr.gov.rs  dostave sledeća dokumenta:

-registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:
– Obrazac broj 1 (popunjen i potpisan)
– skeniranu ličnu kartu ili skeniranu očitanu ličnu kartu,
– skeniran Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.
-ovlašćeni skladištari:
– Obrazac broj 1 (popunjen i potpisan)
– skeniran karton deponovanih potpisa, overen i datiran od strane banke, ne stariju od 15 dana.
– skeniran Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.

Detalji i obrazac nalaze se OVDE.

Tov_junadi1-2-1200x555

Država pomaže uzgajivačima junadi

Vlada Republike Srbije je u cilju obezbeđivanja podrške proizvođačima tovne junadi, objavila Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Pravo na finansijsku podršku u skladu sa ovim Programom ima privredni subjekt- otkupljivač, koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji, koji ima izvoznu dozvolu i izvršio je otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine.
Finansijska podrška za otkup tržišnih viškova utvrđuje se u iznosu od 26 dinara po kilogramu žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu namenjenu izvozu i to za grla minimalne težine 600 kilograma po ceni koja nije manja od 252 dinara po kilogramu.
Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku po osnovu ovog programa podnose otkupljivači do 5. novembra 2020. godine.
Link na kojem možete preuzeti Uredbu.

 

MojaPrvaPlata_logo

Program „Moja prva plata“ – 31 otvorena pozicija u Srbobranu

Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno srednje ili visoko obrazovanje i ukoliko ste bez radnog iskustva ‒ prijavite se na Program „Moja prva plata“.
Prijave traju od 8. oktobra do 8. novembra.
Otvorene pozicije nalaze se na:
Ukoliko želite da vidite pozicije otvorene u Srbobranu, u padajućem meniju izaberite Srbobran.