Mesečne arhive: april 2024

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024. godini

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024.godini.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.05.2024. godine.

Više o konkursu na:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/

 

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih u AP Vojvodini za 2024. godinu

Predmet konkursa jepodizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha, koji se nalaze u  AP Vojvodini.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica sa teritorije AP Vojvodine,koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

pravno lice:

- privredno društvo,

- zemljoradnička zadruga.

 1. NAMENA SREDSTAVA ZA KOJU SE SREDSTVA MOGU KORISTITI

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radovana rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih  ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom i to za sledeće radove:

 1. Čišćenje terena
 2. Izrada nasipa
 3. Korekcija krune postojećeg nasipa
 4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
 5. Izgradnja obodnog kanala
 6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
 7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
 8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
 9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
 10. Razastiranje iskopanog materijala
 11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa
 12. Nabijanje nasipa vibroježom
 13. Izrada pregradnog nasipa
 14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Konkurs je otvoren do 24.05.2024. godine.

Više na:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podizanje-novih-ribnjaka-i-rekonstrukciju-postojecih-u-ap-vojvodini-za-2024-godinu/

Raspisan javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla

Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla trajaće do 15. maja 2024. godine.

Ovim pozivom opredeljena su sredstva za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Više o konkursu na:

http://www.minpolj.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-subvencije-za-kvalitetna-priplodna-grla/

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2024. godini

Javni poziv za sprovođenje radne aktivacije osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2024. godini

Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini

Rokovi su različiti.

Link:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Novi nacionalni nagradni konkurs ,,100 uspešnih poslovnih žena” Javnog preduzeća „Pošta Srbije“, Beograd

Novi nacionalni nagradni konkur Pošte Srbije ,,100 uspešnih poslovnih žena”, za podršku ženskom preduzetništvu i biznisima u vlasništvu žena.

Konkurs je do 8. aprila 2024. otvoren za sve preduzetnice i zakonske zastupnice ili osnivačice malih preduzeća sa teritorije cele Srbije, uključujući zemljoradničke zadruge, zanatske radnje, ustanove, udruženja, kao i za žene nosioce porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Prijave se vrše u jednostavnom postupku, on-lajn prijavljivanjem na internet stranici http://preduzetnice.posta.rs/.

Kriterijumi za ocenjivanje su pored uspešnosti prezentovane poslovne aktivnosti i biznis ideje, nagrade u oblasti poslovanja ili stvaralaštva, kao i društveno-odgovorne aktivnosti. Prijave će ocenjivati stručna Komisija za sprovođenje nagradnog konkursa „100 uspešnih poslovnih žena”.

Za 100 najuspešnijih kandidatkinja Pošta će obezbediti besplatan oglasni prostor u poštama širom Srbije, u vidu predstavljanja u brošuri koja će bez naknade biti dostupna korisnicima poštanskih usluga, kao i njihovu prezentaciju na monitorima u poštama.

Izuzetno, za ovaj treći po redu nacionalni nagradni konkurs Pošte Srbije, značajno je povećan nagradni fond i ovo je prvi put da je Pošta Srbije za svih 100 budućih pobednica konkursa obezbedila specijalne nagrade – edukacije na različite najaktuelnije teme iz oblasti vođenja i razvoja biznisa, koje sprovodi Privredna komora Srbije (PKS).

Uslovi konkursa dostupni su na internet stranici http://preduzetnice.posta.rs/.

Za dodatna pitanja na raspolaganju je imejl adresa konkurspreduzetnice@posta.rs.

Poziv za besplatnu obuku „Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi“

Donau Soja udruženje u saradnji sa EIT Food organizacijom, poziva poljoprivredne proizvođače da se uključe u program obuka o praksama regenerativne poljoprivrede.

EIT Food strateški podržava poljoprivredne proizvođače širom Evrope u prelasku na regenerativnu poljoprivredu kako bi se ispunili ciljevi u vezi sa klimatskim promenama, potrebe za sigurnim snabdevanjem hrane i zaštitom našeg obradivog zemljišta.

Kroz ,,EIT Food program regenerativne poljoprivrede’’ koji nudi sveobuhvatan sistem obuka i savetovanja, organizacije EIT Food i Donau Soja omogućiće poljoprivrednim proizvođačima iz Srbije sticanje znanja o principima regenerativne poljoprivrede i njihovu dalju primenu na svojim gazdinstvima.

Više na:

https://www.donausoja.org/sr/scaleup-regenerative-agriculture-srb/

KONKURSI POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA FINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA IZGRADNjU OBJEKATA I NABAVKU OPREME NAMENjENE SKLADIŠTENjU ŽITARICA, VOĆA I POVRĆA (SILOSA, PODNIH SKLADIŠTA, HLADNjAČA) U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNIG ZEMLjIŠTA DO 10 HEKTARA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA KUPOVINU SEMENSKE ROBE, ĐUBRIVA I ZAŠTITNIH SREDSTAVA U POLjOPRIVREDI U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI I PRASADI ZA TOV U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U GOVEDARSTVU, OVČARSTVU, KOZARSTVU I SVINjARSTVU U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVE POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE, PRIKLjUČNE) U POLjOPRIVREDI U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNjAVANjE I OPREMANjE BUNARA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA PROTIVGRADNIH MREŽA U VIŠEGODIŠNjIM ZASADIMA VOĆA I VINOGRADA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH ZAŠTIĆENIH BAŠTA (PLASTENICI, STAKLENICI) I OPREME U NjIMA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU OPREME ZA STOČARSKE FARME U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU PČELINjIH ROJEVA, KOŠNICA I OPREME ZA PČELARSTVO U 2024. GODINI

Raspisani su konkursi Fonda za 2024. godinu, u periodu od 30.03.2024. do 31.10.2024.

LINK:

https://www.fondpolj.rs/konkursi/

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs je otvoren do 26.04.2024. godine.

Konkurs se raspisuje u cilju: dodatnog upošljavanja seoskog stanovništva, upošljavanja žena i razvoj ruralnog turizma.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: Investicionog i tekućeg održavanja objekata i nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2024. godini

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Više okonkursu na:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-mladima-u-ruralnim-podrucjima-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG  RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR

 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička, pravna lica i preduzetnici na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 15. majem 2024. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.
 1. Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela zaštitnih ramova su:
Tabela 1
IMT 533
IMT 539
IMT 540
IMT 542
IMT 549
TAFE 35
TAFE 42
TAFE 45
MASSEY FERGUSON 35
Tabela 2
IMT 558
IMT 559
IMT 560
IMT 560 de luxe
IMT 567 de luxe
IMT 560 DV de luxe
IMT 567 DV de luxe
IMT 565 de luxe
IMT 569 de luxe
IMT 565 DV de luxe
IMT 569 DV de luxe
IMT 577 (bez prednje vuče)
IMT 575
IMT 578
IMT 577 de luxe (bez prednje vuče)

 1. Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati sledeće uslove:
 1. podaci o podnosiocu zahteva:

(1)       za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

(2)       za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon;

 1. potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
 1. potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;
 1. dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
 1. potvrda da je fizičko lice – podnosilac zahteva izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga i da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
 1. fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta izdatog od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano;

Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina, potrebna je izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđena potpisima dva svedoka i overenim od strane nadležnog organa na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;

 1. fotografija (prednja strana) traktora za koji se podnosi zahtev;
 1. za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;
 1. dokaz da su izmireni troškovi propisanih administrativnih taksi.

IV      Potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

V         Dokumentaciju koju podnosilac zahteva dostavlja kao dokaz o vlasništvu predmetnog traktora (pravni sled) može da dostavi u fotokopiji.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako javnim pozivom a u skladu sa Uredbom nije propisano drugačije.

VI       Uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama, podnosilac zahteva prilaže dokumenta i dokaze, a za koje ne dostavi saglasnost za proveru, odnosno pribavljanje podataka po službenoj dužnosti. Na osnovu podataka dostavljenih u zahtevu, Agencija uz saglasnost podnosioca zahteva, po službenoj dužnosti proverava ili pribavlja podatke iz službenih evidencija drugih državnih organa.

VII      Zahtev iz stava 1. ovog podnose se na Obrascu 1. ili na Obrascu 2. koji su sastavni deo javnog poziva.

VIII   Rok za podnošenje zahteva je 15.05.2024. godine.

Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

IX      Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar

Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama” ili putem elektronske adrese Agencije ramovi@abs.gov.rs.

Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti.

 Obavezuje se korisnik subvencije da izvrši uplatu Republičke administrativne takse i to (380,00 dinara za zahtev i 660,00 dinara za rešenje) što  u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara prema tarifnim brojevima 1. stav 1. i 9. stav 1, iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20, 138/2022, 54/2023- usklađeni din. izn. i 92/2023).

Taksa se u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara plaća prema sledećim instrukcijama:

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 1.040,00 dinara

Račun primaoca: 840-29779845-18

Poziv na broj: 59-013

XI Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

NAPOMENA:

Sastavni deo javnog poziva čine:

 1. Zahtev (Obrazac 1) – ako je podnosilac fizičko lice i
 2. Zahtev (Obrazac 2) – ako je podnosilac pravno lice.