Mesečne arhive: mart 2021

unnamed

PODRŠKA MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to:

 1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

   1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;

   1.2 transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i                unutrašnjeg transporta;

   1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;

  1.4 mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

 1. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to

2.1 građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

 1. HALKBANK, Beograd
 1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
 1. PROCREDIT BANK A.D. Beograd
 1. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
 1. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
 1. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
 1. INTESA LEASING DOO Beograd
 1. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u  APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu;

2) preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa. Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 1.550.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Detalje možete videti ovde

frukty-ovoshchi-griby-vinograd

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini – ISTEKAO

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu  u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije ( do 70%  za gazdinstva registrovana na području sa otežanim uslovima rada, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava, mlađe od 40 godina ).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije:

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:
1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda (perilice sa automatskim vagama, polirke);
2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda (kalibratorke, klasirke, sortirke);
3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (pakerice, oprema za štampanje etiketa);
4. Nabavka opreme za drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta (sečke i tarupi);
5. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva (tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu; mašine za skupljanje jezgrastog voća; pokretne platforme za berbu; mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi; elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi; mašine za vezivanje rezanog cveća);
6. Mašine za sadnju (priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća);

U Sektoru ostali usevi:
7. Mašine za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače, rotositnilice, rotofreze, valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta, međuredni kultivatori);
8. Mašine za đubrenje zemljišta (rasipač mineralnog đubriva);
9. Mašine za setvu (sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja);
10. Mašine za transport (prikolice);

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:
11. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizeri; 11.2. Traktorske prskalice).

Konkurs je otvoren do 29.04.2021. godine.

Više na:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=22523

2-1200x675

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2021. godini – ISTEKAO

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sufinansiraće
potrebnu novu opremu u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do
70 % od ukupne vrednosti investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00
dinara,

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara.

Sufinansiraće se sledeće investicije:

Sektor mleko:

 •  Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
 • Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme,
  alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
 • Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo
  prerađivačkog pogona

Sektor meso:

 • Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova
 • Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
 • Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa
 • Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa
 • Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona
 • Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme,alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 •  zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do 23.04.2021. godine.

Sve informacije nalaze se OVDE. 

eq22

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti – ISTEKAO

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti  raspisao je Zavod za ravnopravnost polova. 

Konkurs je namenjen udruženjima i organizacijama koje se bave:

 • Podizanjem svesti o temi ravnopravnosti polova
 • Edukacijom i osnaživanjem žena
 • Prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama
 • Ženskim umetničkim stvaralaštvom.

Tražena sredstva za projekte unapređenja ravnopravnosti polova ne mogu biti veća

od 150.000,00 dinara. Dužina trajanja projekta ne može biti duža od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijave: 02.04.2021. godine

Detaljne informacije nalaze se OVDE. 

162337801_1143178276108973_6781502385373563953_n

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji autonomne pokrajine vojvodine – ISTEKAO

Bespovratna sredstva za porodice u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja.
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete.
Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojima se počev od 01.01.2020. godine rodi treće ili četvrto dete.
Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:
1. za kupovinu nekretnine;
2. za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje postojeće nekretnine.
Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijave je: 17.05.2021.

Detalje možete videti ovde

 

123

Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je sledeće konkurse:

• KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2021 godini
• KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2021 godini
• KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2021. godini

Svi konkursi su otvoreni do 14. maja 2021. godine ili do utrošaka sredstava.

Sve informacije nalaze se OVDE. 

shutterstock_82423975-scaled-thegem-blog-default-large

DO PODSTICAJA „PO HEKTARU“ PREKO OLAKŠANE PROCEDURE

Olakšanom procedurom do podsticaja „po hektaru“
Usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane korona virusom, a u cilju efikasnije isplate podsticaja po hektaru biljne proizvodnje, i u ovoj godini će se proces isplata vršiti po modelu iz 2020. godine, bez podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj Upravi za Trezor.
Obračun će se vršiti po osnovu prijavljenih površina pod konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom sa presekom na dan 30.09.2020. godine.
Poljoprivredni proizvođači koji su registrovali svoje gazdinstvo u periodu od 30.09.2019 do 30.09.2020. godine, ili pre tog perioda, a koji u 2020. godini nisu ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, zahteve će podnositi Upravi za agrarna plaćanja putem mejl adrese podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs do 30. aprila 2020. godine.
Dovoljno je dostaviti podatke o podnosiocu zahteva, i to: ime i prezime, matični broj (JMBG) i broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG).
Detalje možete videti ovde
GetImage

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je javni konkurs za dodela bespovratnih sredstava za pčelarstvo.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% bez PDV-a od ukupno prihvatljivih troškova investicije (60% žene i mladi do 40 godina).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:
1. nabavku novih pčelinjih društava
2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice i kontejneri
3. nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda
4. nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
- preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva.
2. pravno lice:
- privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
- zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog
gazdinstva,
- složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 09.04.2021.godine.
Sve informacije nalaze se OVDE. 
unnamed

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje sredstva za projekte:
1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:
- nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.
2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:
- uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. do 01.10.2021. godine;
Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i imaju sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i su izvršili registraciju, odnosno evidentirali u Registru turizma;
Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:
1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata
- nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost
najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti
- uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara
Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.
Rok za podnošenje prijave 16.03. 2021. godine.
Detalje možete videti ovde
2020-07-28-12-14-2247-

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje sredstva za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
- opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.
Sredstva opredeljena za namene iz tačke 1. i 2. mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. godine do 01.10.2021. godine.
Pravo učešća imaju registrovana u mikro i mala privredna društva i preduzetnici u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i da je izvršio registraciju, odnosno da se evidentirao u Registru turizma.
Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% bez PDV.
Iznosi:
Za podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture
A) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture
- najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara
Rok za podnošenje prijave je 16.03.2021. godine.
Detalje možete videti ovde