Mesečne arhive: januar 2021

bojan

Za sve prvake knjiga „Pažljivkova pravila u saobraćaju“

 

Opština Srbobran u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, obezbedila je i ove godine svim prvacima u školama na teritoriji naše opštine udžbenik “Pažljivkova pravila o saobraćaju” i raspored časova.

na mađarskomIMG_20210128_125905

Knjigu o bezbednosti u saobraćaju dobiće 154 đaka prvaka u 4 osnovne škole. U ovoj knjizi obrađene su teme vezane za pešačenje i prelazak ulice, igru, vožnju automobilom, vožnju bicikla, ponašanje na selu i prelazak preko pruge. Opisane su sve situacije u kojima se deca mogu naći bilo samostalno, u društvu ili sa nekim starijim.

Cilj ove saradnje je povećanje bezbednosti saobraćaja i edukacije đaka prvaka kako bi bili bezbedni na putu od škole do kuće.

Za naše predškolce smo smo pripremili bojanke “Pažljivkova pravila u saobraćaju” namenjena njihovom uzrastu u kojima je glavni lik upravo Pažljivko koji zna sve o saobraćaju.

bojanka

unnamed (2)

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS“, broj 6/19).

Osnovni ciljevi su:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:
(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,
(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,
(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,
(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,
(5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;
2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;
3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon i 101/16).

Kvalifikovanje projekata vrši se na osnovu:

1) ekonomske opravdanosti projekta;
2) ocene finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva;
3) kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava između ostalog sadrži i osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.
Obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude i Izjavu o dodeljenoj državnoj pomoći neophodno je čitko popuniti i potpisati.

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu kvalifikovani, odnosno koji nisu pozitivno ocenjeni od strane Fonda.
Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava. Učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi do 20% ukupno odobrenih kreditnih sredstava.
Za pravdanje odobrenih sredstava mogu se prihvatiti ulaganja koja je investitor imao u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za odobrenje kreditnih sredstava Ministarstvu.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava. Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
1. sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu, objektu u izgradnji ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
2. sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
3. garancija poslovne banke.
Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva je 2.000.000 dinara.

Fond je u obavezi da zaključi ugovor sa korisnikom kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

Detalje možete videti ovde

High voltage lines and power pylons in a green agricultural land

Javni poziv za podsticaje namenjene elektrifikaciji polja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja u 2021. godini.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u periodu od 1. februara do 1. septembra 2021. godine, preko Pisarnice republičkih organa uprave ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Predmet podsticaja u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom jesu prihvatljivi troškovi investicije za elektrifikaciju polja, koji obuhvata prihvatljive troškove investicije za: nabavku kablova i ostale prateće opreme; pripremu terena i priključka na elektro mrežu.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik;
2. privredno društvo i
3. zemljoradnička zadruga – koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj korisnici, između ostale dokumentacije, dostavljaju predračun za predmet investicije, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva i potvrdu od javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” da je katastarska parcela koja je predmet investicije obuhvaćena projektom izgradnje elektro mreže srednjeg ili visokog napona i da je na njoj moguć priključak na elektromrežu.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 90% vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u 2021. godini je 800.000 dinara.

Detalje možete videti ovde

poslovanje

OTVORENE PRIJAVE za Program podrške održivim mikro i malim preduzećima u nerazvijenim sredinama

Pokrenut je novi program usmeren na pružanje stručne i finansijske podrške mikro i malim preduzećima koja posluju odgovorno i pozitivno doprinose razvoju svojih lokalnih zajednica. Program realizuje Smart Kolektiv u partnerstvu sa udruženjem ProAktiv iz Niša i udruženjem Putevima preduzetništva iz Novog Sada. Program se sprovodi u okviru projekta „Norveška za vas – Srbija“ koji finansira Kraljevina Norveška a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Projekat „Norveška za vas – Srbija” ima za cilj da doprinese ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, podršku socijalnoj koheziji, kao i unapređenju lokalne infrastrukture.

Biće odabrano do 10 preduzeća iz nerazvijenih područja koja posluju odgovorno i imaju jak pozitivan uticaj na razvoj lokalne zajednice kroz zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva i uključivanje u svoj lanac malih lokalnih proizvođača i poljoprivrednih gazdinstava.

Program je namenjen preduzećima koja su registrovana i posluju u sledećim lokalnim zajednicama: Bogatić, Bosilegrad, Babušnica, Irig, Lebane, Leskovac, Mali Iđoš, Novi Pazar, Srbobran i Varvarin. Pravo učešća imaju preduzeća koja posluju najmanje 2 godine i koja imaju već razvijene proizvode i usluge koji su testirani na tržištu.

Odabrana preduzeća će tokom perioda od 6 meseci raditi sa timom eksperata na unapređenju i razvoju poslovanja, koje će dalje doprineti rastu preduzeća, otvaranju novih radnih mesta i osnaživanju malih dobavljača u svom lancu proizvodnje. Odabranim preduzećima će biti dostupni sledeći vidovi podrške:

Preduzeća sa najvećim potencijalom za dalji rast i zapošljavanje će u okviru programa moći da konkurišu i za bespovratna sredstva u iznosu od 6.000,00 USD neto u dinarskoj protivvrednosti. Preduzeća će konkurisati za grant tokom programa sa razvojnim planovima, predlozima nabavki i obrazloženjem kako nabavke dugoročno doprinose zapošljavanju u lokalnoj zajednici. Više informacija o nameni grant sredstava i ograničenjima za dodelu bespovratnih sredstava, možete pronaći u dokumentu Smernice za učesnike programa.

Prijave za program otvorene su do 31.01.2021. godine u 23.59h.

Info sesija u Novom Sadu biće 20.01.2021. u 12 časova.

Za učešće u info sesijama se možete prijaviti OVDE.

Detalje poziva možete videti ovde.

medijisavezurn_1

10 KONKURSA NAMENjENIH MEDIJIMA

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je 10 konkursa namenjenih medijima.

Konkursi su sledeći:

1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija

2. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije

3. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio

4. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije

5. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP KiM

6. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina

7. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom

8. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona

9. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti kulture

10. Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda

Krajnji rok za prijavu: 12.02.2021.

Detaljne informacije nalaze se OVDE.