Mesečne arhive: februar 2021

jagnjad

Podsticaji u stočarstvu za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, kao i za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov i krave dojilje – ISTEKAO

Stočari podsticaj mogu da se ostvare ako Upravi za agrarna plaćanja podnesu zahtev od 1. februara do 31. jula 2021. godine i to za grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula 2020. godine do 30. juna tekuće godine.

Visina podsticaja iznosi:
– podsticaji za tov junadi – 15.000 dinara po grlu u tovu;
– podsticaji za tov jagnjadi – 2.000 dinara po grlu u tovu;
– podsticaji za tov jaradi – 2.000 dinara po grlu u tovu;
– podsticaji za tov svinja – 1.000 dinara po grlu u tovu;
Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruju podsticaj za najmanje dve krave oteljene u periodu od 01. jula 2020. godine do 30. juna 2021. godine. Za svako grlo se u toku jedne kalendarske godine ostvaruje podsticaj od 20.000 dinara.

Podsticaj za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, uz zahtev za podsticaje podnosi se i zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije. Visina podsticaja je 40.000 dinara po grlu.

Detalji se nalaze OVDE. 

121 (1)

PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2021. GODINI

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

- kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;

- kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

- trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;

- nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Detalje možete videti ovde

Screenshot_13-555x320

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2021. GODINI – MINISTARSTVO PRIVREDE

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u APR najranije 2 godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

  •  tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
  • kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);
  • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu, koju pružaju navedene agencije po Programu standardizovanog seta usluga za MSPP.

Više informacija nalaze se OVDE.

vlasnice

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI – MINISTARSTVO PRIVREDE

Pravo da se prijave imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u APR najranije 5 godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je:

  • osnivač i zakonski zastupnik žena
  •  osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina

Bespovratnih sredstava su u iznosu do 35% vrednosti ulaganja.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine,  a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

  1.  kupovinu opreme/vozila (novog ili polovnog, ne starijeg od pet godina);
  2.  tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
  3. operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Sve informacije nalaze se OVDE. 

Krsmanac-3

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OČUVANjA I NEGOVANjA MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija.

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 14.000.000,00 dinara.

 Rok za podnošenje prijava je 03. mart 2021. godine.

Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Sekretarijata  za razvoj, negovanje i očuvanje multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije mogu se prijaviti podnosioci prijave, čiji su projekti i programi usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije i koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za:

- očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;

- zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;

- stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;

- negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;

- predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;

- književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;

- saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.

- projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

- unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;

Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Javni konkurs se objavljuje  u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4604, ili putem e-pošte bojan.greguric@vojvodina.gov.rs.

Detaljne informacije možete dobiti ovde

dUE9gakq

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA USMERENI NA UNAPREĐENjE PRAVA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine  u  2021 godini.

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 33.000.000,00 dinara, po nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama.

 Rok za podnošenje prijava je 3. mart 2021. godine.

Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za unapređivanje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica se mogu prijaviti isključivo podnosioci prijave, koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

 Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a naročito za:

- očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;

- zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;

- stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;

- negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;

- predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;

- književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;

- saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.

 Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina. Javni konkurs se objavljuje  u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

 Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4608, 487 4607, 487 4604, 487 4713 ili putem e-pošte adrian.borka@vojvodina.gov.rs.

Detalje možete videti ovde

shutterstock_796270381-800x450

Za mlade poljoprivrednike od Pokrajine i do 90% bespovratnih sredstava za investicije

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je sledeće konkurse:
1.Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
Bespovratna sredstva u vrednosti do 90% bez PDV.
Krajnji rok za prijavu: 05.03.2021.
2.Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
Bespovratna sredstva u vrednosti do 70% bez PDV.
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 12.03.2021. godine.
3.Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
Bespovratna sredstva u vrednosti do 50% bez PDV (žene i mlađi od 40 godina 60%).
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 01.03.2021. godine.
4.Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
Bespovratna sredstva u vrednosti do 60% bez PDV (žene i mlađi od 40 godina 70%).
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 03.03.2021. godine.
5.Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
Bespovratna sredstva u vrednosti do 60% bez PDV (žene i mlađi od 40 godina 70%).
Konkurs je otvoren do 18.03.2021.
6.Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini
Bespovratna sredstva u vrednosti do 60% bez PDV (žene i mlađi od 40 godina 70%).
Konkurs je otvoren do 13.03.2021.
7. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini
Bespovratna sredstva u vrednosti do 70% bez PDV
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 05.03.2021. godine.
Sve informacije nalaze se OVDE.
18573180995f183060b1e10204513637_700x525x377400

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa U Oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2021. godini finansirati – sufinansirati projekte u oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, shodno zakonu.

Opšti cilj konkursa je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, edukaciji, promociji i prezentaciji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i unapređenju rada udruženja koja čuvaju i promovišu narodnu tradiciju.

Sekretarijat će sredstvima u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara, po ekonomskoj klasifikaciji korisnika 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, finansirati – sufinansirati projekte i programe od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji doprinose:
• istraživanju, prikupljanju, obradi, zaštiti, valorizaciji, negovanju, prezentaciji i promociji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;
• obeležavanju jubileja vezanih za značajne ličnosti i istorijske događaje;
• edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice;
• digitalnoj obradi i prezentaciji tradicionalnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u novim medijima;
• promovisanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba kod dece i mladih;
• promovisanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba iz Vojvodine u drugim mestima Republike Srbije i regionu i unapređuju saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji, i
• unapređenju rodne ravnopravnosti kroz projekte istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2021. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata, sa pratećom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, odnosno od 30. januara do 1. marta 2021. godine.

Na Konkursu mogu da učestvuju ISKLjUČIVO udruženja građana registrovana za poslove kulture, koja svojim radom doprinose istraživanju, očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u AP Vojvodini.

Detalje možete videti ovde