Месечне архиве: октобар 2020

rsz_shutterstock_782617264

КУПОВИНA МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2020. ГОДИНЕ – РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Куповина меркантилног кукуруза вршиће се од:
-физичких лица – носилаца пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу и
-овлашћених складиштара Дирекције.

Цена меркантилног кукуруза је 19,50 дин./кг (у цену урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једног регистрованог пољопривредног газдинства биће 50 тона, а максимална 100 тона.
Максимална количина меркантилног кукуруза која се откупљује од овлашћеног складиштара је 1.000 тона.

Меркантилни кукуруз мора бити, домаћег порекла, природно или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова плесни и без страног мириса и укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама, у свему према српском стандарду СРПС.Е.Б3.516 и  СРПС.Е.Б3.516/1, са следећим елементима квалитета: до 14 % влаге, до 8 % ломљених зрна, до 2 % дефектних зрна, до 2 % нагорелих  зрна, стране примесе макс. 1%, од тога 0,5 % анорганских. Лом се утврђује помоћу сита са округлим отворима пречника од 5 мм.

Дирекција ће у зависности од понуде меркантилног кукуруза у откупу, вршити распоређивање понуђених количина у складу са потребама и територијалном распореду овлашћених складиштара.
Откуп меркантилног кукуруза вршиће се са физичким лицима и овлашћеним складиштарима Дирекције који немају финансијских дуговања и нису у спору по било ком основу са Дирекцијом.

Ради пријаве за продају меркантилног кукуруза заинтересована регистрована пољопривредна газдинства и овлашћени складиштари Дирекције, потребно је на е-маил адресу otkup@rdrr.gov.rs  доставе следећа документа:

-регистрована пољопривредна породична газдинства:
– Образац број 1 (попуњен и потписан)
– скенирану личну карту или скенирану очитану личну карту,
– скениран Извод из регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од 5 дана од дана пријаве.
-овлашћени складиштари:
– Образац број 1 (попуњен и потписан)
– скениран картон депонованих потписа, оверен и датиран од стране банке, не старију од 15 дана.
– скениран Извод из регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од 5 дана од дана пријаве.

Детаљи и образац налазе се ОВДЕ.

Tov_junadi1-2-1200x555

Држава помаже узгајивачима јунади

Влада Републике Србије је у циљу обезбеђивања подршке произвођачима товне јунади, објавила Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.
Право на финансијску подршку у складу са овим Програмом има привредни субјект- откупљивач, који обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту за производњу и промет хране животињског порекла са седиштем у Републици Србији, који има извозну дозволу и извршио је откуп тржишних вишкова јунади од пољопривредних произвођача у периоду од 5. септембра до 30. октобра 2020. године.
Финансијска подршка за откуп тржишних вишкова утврђује се у износу од 26 динара по килограму живе мере за откупљену јунад за клање и прераду намењену извозу и то за грла минималне тежине 600 килограма по цени која није мања од 252 динара по килограму.
Захтев за остваривање права на финансијску подршку по основу овог програма подносе откупљивачи до 5. новембра 2020. године.
Линк на којем можете преузети Уредбу.

 

MojaPrvaPlata_logo

Програм „Моја прва плата“ – 31 отворена позиција у Србобрану

Уколико сте млађи од 30 година, имате стечено средње или високо образовање и уколико сте без радног искуства ‒ пријавите се на Програм „Моја прва плата“.
Пријаве трају од 8. октобра до 8. новембра.
Отворене позиције налазе се на:
Уколико желите да видите позиције отворене у Србобрану, у падајућем менију изаберите Србобран.