Mesečne arhive: januar 2023

OBAVEŠTENjE-Dostupna platforma eAgrar za poljoprivrednike

Poljoprivredni proizvođači mogu  da u poštama širom Srbije uzmu parametre za svoj eID broj što predstavlja prvi korak za pristup platformi eAgrar.

Kako bi dobili svoj eID, što je zapravo identifikacioni lični broj, poljoprivrednici koji poseduju pametne mobilne telefone treba da odu na šalter pošte i besplatno preuzmu elektronski identitet (eID). Oni poljoprivrednici koji ne poseduju pametne mobilne telefone treba da u MUP-u izvade kvalifikovani elektronski sertifikat (KES), koji u elektronskoj razmeni podataka zamenjuje potpis neke osobe.

Detaljan spisak pošti koje izdaju eID možete pogledati na sajtu:

http://www.minpolj.gov.rs/obavestenje-6/

e Agrar_page-0001 e Agrar_page-0002

Fondacija „Za srpski narod i državu“ iz Beograda raspisuje Javni konkurs „Žene – snaga i stub Srbije“ za finansijsku podršku na osnovu dostavljenih poslovnih planova

Cilj konkursa jeste unapređenje položaja žena bez trajno rešenog radnog statusa sa teritorije Republike Srbije, odnosno ostvarivanje radnog prava nezaposlenih žena, u vidu osnaživanja i pokretanja sopstvenog posla.

Uslovi za prijavu na konkurs 

Pravo prijave na konkurs imaju žene bez trajno rešenog radnog statusa koje imaju navršenih 18 godina života i imaju stalni boravak na teritoriji Republike Srbije.

Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom poslati elektronskim putem, na adresu office@fondacijasnd.rs, najkasnije do 1. februara 2023. godine do 12 časova.

Više o konkursu na:

https://fondacijasnd.rs/aktuelnosti/aktivnosti/zene-snaga-i-stub-srbije/

Prijavljivanje poslovnih prostora i prostorija Poreskoj upravi

Obaveštavamo poreske obveznike da se počev od 24. januara 2023. godine, saglasno odredbama Pravilnika o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost i čl. 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prijavljivanje poslovnih prostorija i prostora vrši isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave na Obrascu EP IPP - Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost.

Više na sajtu:

https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/8835/prijavljivanje-poslovnih-prostora-i-prostorija-poreskoj-upravi.html

Razvojni fond Vojvodine Konkursi Razvojnog fonda Vojvodine za 2023. godinu, namenjeni privrednicima i poljoprivrednicima

Pravna lica i preduzetnici

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIONA ULAGANjA

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

-ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ TURIZMA SUBVENCIONISAN OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ TURIZMA SUFINANSIRAN OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

-KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA FINANSIRANjE KLIMATSKI ODRŽIVIH INVESTICIJA

-KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIJE U OKVIRU IPARD PROGRAMA

Poljoprivredna gazdinstva

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLjOPRIVREDU

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

-KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA U POLjOPRIVREDI

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISAN OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

-KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIJE  U OKVIRU IPARD PROGRAMA RPG

-ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ TURIZMA SUFINANSIRAN OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

-KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA FINANSIRANjE KLIMATSKI ODRŽIVIH INVESTICIJA

IPA

-ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA PREDFINANSIRANjA REALIZACIJE PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA

Više o konkursima na:

https://rfv.rs/?page_id=3347

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI U 2022. GODINI

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI U 2022. GODINI

Opšti cilj Programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, olakšavanje pristupa tržištima i povećanje konkurentnosti, prevashodno malih i srednjih preduzeća, a time i privrede u celini.

Program će doprineti povećanju nivoa korišćenja standarda u proizvodnji i organizaciji poslovanja, sertifikaciji proizvoda, sistema menadžmenta i povećanju korišćenja drugih usluga u oblasti infrastrukture kvaliteta.

Javni poziv trajaće do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Više o konkursu na :

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-razvoju-konkurentnosti-u-2022-godini