GetImage

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je javni konkurs za dodela bespovratnih sredstava za pčelarstvo.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% bez PDV-a od ukupno prihvatljivih troškova investicije (60% žene i mladi do 40 godina).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:
1. nabavku novih pčelinjih društava
2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice i kontejneri
3. nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda
4. nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
- preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva.
2. pravno lice:
- privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
- zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog
gazdinstva,
- složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 09.04.2021.godine.
Sve informacije nalaze se OVDE. 
unnamed

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje sredstva za projekte:
1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:
- nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.
2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:
- uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. do 01.10.2021. godine;
Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i imaju sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i su izvršili registraciju, odnosno evidentirali u Registru turizma;
Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:
1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata
- nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost
najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti
- uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara
Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.
Rok za podnošenje prijave 16.03. 2021. godine.
Detalje možete videti ovde
2020-07-28-12-14-2247-

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje sredstva za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
- opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.
Sredstva opredeljena za namene iz tačke 1. i 2. mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. godine do 01.10.2021. godine.
Pravo učešća imaju registrovana u mikro i mala privredna društva i preduzetnici u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i da je izvršio registraciju, odnosno da se evidentirao u Registru turizma.
Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% bez PDV.
Iznosi:
Za podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture
A) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture
- najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara
Rok za podnošenje prijave je 16.03.2021. godine.
Detalje možete videti ovde
5e735d37a9cdd0.47940914

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstava po principu refundacije za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (1. marta 2021. godine).
Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše 4.900.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke. Kao predmet prijave (označeni repromaterijal) priznaju se samo oni za koje su svi računi u celosti isplaćeni.
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji APV koji su upisani u registar APR:
1) najkasnije do 30. decembra 2018. godine (imaju aktivan status) i
2) razvrstani na mikro ili mala pravna lica – privredni subjekti.
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 16.03.2021. godine.
Detalje možete videti ovde
255

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstva za:
(a) osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16.3.2020. godine do 1.3.2021. godine ili
(b) osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.
Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV.
Mašine/oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu proizvodnu upotrebu. Može se odobriti subvencionisanje troškova za nabavku polovne mašine/opreme, ne starije od 5 (pet) godina, uz uslov da učesnik na Javnom konkursu dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.
Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem na teritoriji APV i upisani u registar APR najkasnije do 30.12.2018. godine.
Rok za podnošenje prijava je 16.3.2021. godine.
Detalje možete videti ovde
jagnjad

Podsticaji u stočarstvu za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, kao i za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov i krave dojilje

Stočari podsticaj mogu da se ostvare ako Upravi za agrarna plaćanja podnesu zahtev od 1. februara do 31. jula 2021. godine i to za grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula 2020. godine do 30. juna tekuće godine.

Visina podsticaja iznosi:
– podsticaji za tov junadi – 15.000 dinara po grlu u tovu;
– podsticaji za tov jagnjadi – 2.000 dinara po grlu u tovu;
– podsticaji za tov jaradi – 2.000 dinara po grlu u tovu;
– podsticaji za tov svinja – 1.000 dinara po grlu u tovu;
Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruju podsticaj za najmanje dve krave oteljene u periodu od 01. jula 2020. godine do 30. juna 2021. godine. Za svako grlo se u toku jedne kalendarske godine ostvaruje podsticaj od 20.000 dinara.

Podsticaj za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, uz zahtev za podsticaje podnosi se i zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije. Visina podsticaja je 40.000 dinara po grlu.

Detalji se nalaze OVDE. 

121 (1)

PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2021. GODINI

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

- kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;

- kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

- trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;

- nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Detalje možete videti ovde

Screenshot_13-555x320

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2021. GODINI – MINISTARSTVO PRIVREDE

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u APR najranije 2 godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

  •  tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
  • kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);
  • operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu, koju pružaju navedene agencije po Programu standardizovanog seta usluga za MSPP.

Više informacija nalaze se OVDE.

vlasnice

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI – MINISTARSTVO PRIVREDE

Pravo da se prijave imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u APR najranije 5 godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je:

  • osnivač i zakonski zastupnik žena
  •  osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina

Bespovratnih sredstava su u iznosu do 35% vrednosti ulaganja.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine,  a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

  1.  kupovinu opreme/vozila (novog ili polovnog, ne starijeg od pet godina);
  2.  tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
  3. operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Sve informacije nalaze se OVDE. 

Krsmanac-3

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OČUVANjA I NEGOVANjA MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija.

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 14.000.000,00 dinara.

 Rok za podnošenje prijava je 03. mart 2021. godine.

Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Sekretarijata  za razvoj, negovanje i očuvanje multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije mogu se prijaviti podnosioci prijave, čiji su projekti i programi usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije i koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za:

- očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;

- zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;

- stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;

- negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;

- predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;

- književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;

- saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.

- projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

- unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;

Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Javni konkurs se objavljuje  u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4604, ili putem e-pošte bojan.greguric@vojvodina.gov.rs.

Detaljne informacije možete dobiti ovde