JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje naknade za fiksnu kamatnu stopu za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023 godinu na teritoriji opštine Srbobran (“Službeni list Opštine Srbobran” broj 5/2023) donet po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-00-04343/2023-09 od 21.03.2023. godine, i Sporazuma o poslovnoj saradnji zaključenog između Opštinske uprave Srbobran i Banka Intesa AD Beograd, broj: 875/2023 od 11.09.2023.godine Opštinska uprava Srbobran raspisuje:

JAVNI POZIV

Za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje naknade za fiksnu kamatnu stopu za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu, hrana za životinje i drugo) i to kod Banka Intesa AD Beograd ( u daljem tekstu Banka) sa kojom je Opštinska uprava Srbobran zaključilaSporazum o poslovnoj saradnji broj: 875/2023 od 11.09.2023.godine.

1. Javni poziv se upućuje fizičkim licima nosiocima komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom statusu i sa prebivalištem i proizvodnjom na području opštine Srbobran, da, ukoliko su zainteresovani, podnesu prijave za poljoprivredne kredite sa periodom otplate do 12 meseci, za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi.

Prijave se podnose Banci, koja će organizovati prijem zahteva Korisnika kredita u prostorijama banke: Banka Intesa , Zmaj Jovina 18, Srbobran, kontakt telefon: 064/8777900.

Banka po podnošenju zahteva za odobrenje kredita, na osnovu pozitivnih propisa i utvrđenih procedura sagledava bonitet budućih Korisnika kredita, kao i ponuđena sredstva obezbeđenja koja su Korisnici kredita, ponudili odnosno dostavili.

Na osnovu kreditne sposobnosti Banka utvrđuje maksimalni iznos kredita koji se Korisniku može odobriti.

2. Banka će, iz svog potencijala, odobriti kredite u skladu sa svojom poslovnom politikom i procedurama, koje utvrđuju sve relevantne kriterijume, uslove i postupke u procesu odobravanja kredita, a u okviru uslova kreditiranja predviđenih Sporazumom o poslovnoj saradnji zaključenog sa Opštinskom upravom Srbobran.

Podnosiocu zahteva za kredit ( u daljem tekstu Korisnik kredita), ukoliko ispuni uslove kreditne sposobnosti po aktima poslovne Banke, može biti odobren samo jedan kredit po ovom javnom pozivu.

3. Iznos kredita Korisnika odobrava Banka u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 dinara pod sledećim uslovima:

- Rok otplate do 12 meseci;

-Dinamika dospeća: jednokratno o dospeću;

-Bez naknade za obradu kreditnog zahteva;

-Kamatna stopa iznosi 12% fiksno na godišnjem nivou, po proporcionalnom metodu obračuna 28-31/360;

-Način isplate kredita:Svaki pojedinačni kredit se isplaćuje na račun Korisnika kredita u Banci.

Opština Srbobran će subvencionisati kamatnu stopu u iznosu od 100% od ponuđene kamatne stope banke za svaki odobren pojedinačni kredit.

4. Sredstva kojima će opština Srbobran subvencionisati fiksnu kamatnu stopu na dodeljene kredite su raspoloživa u iznosu do 1.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Opštine Srbobran za 2023. godinu.

Opština Srbobran će subvencionisati fiksnu kamatnu stopu do utroška sredstava opredeljenih Budžetom za subvencionisanje, a u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva.

5. Rok za podnošenje Zahteva za kredit je do utroška sredstava opredeljenih Budžetom za subvencionisanje, a najkasnije do 01.12.2023.

6. Banka daje informacije i spisak potrebne dokumentacije za razmatranje zahteva i odobrenje kredita potencijalnom korisniku kredita.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od predstavnika Banke na adresi: Banka Intesa , Zmaj Jovina 18, Srbobran, kontakt telefon: 064/8777900.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>