5ca47b730c12e0d435b33d5a_business development1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KREDITE OBEZBEĐENE GARANCIJOM FONDA ZA RAZVOJ I UČESTVOVANjE U BESPLATNOJ OBUCI U SKLADU SA PROGRAMOM PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLjAVANjA

Program se sastoji iz 4 komponente:

1. Garancija za kredite odobrene od strane poslovnih banaka koje su putem javnog poziva izabrane da učestvuju u Programu. Garancija pokriva 60% svakog individualnog kredita uključujući iznos redovne kamate (za kašnjenje do 90 kalendarskih dana od datuma poslednjeg neisplaćenog anuiteta) u okviru Maksimalnog projektovanog portfelja kredita za svaku partnersku banku. Poslovna banka zadržava preostalih 40% rizika.

2. Odobrenje povoljnih bankarskih kredita od strane partnerskih banaka

3. Isplata bespovratnih sredstava (granta) zajmoprimcima koji ispune Programom predviđene uslove

4. Obezbeđivanje stručne, besplatne pomoći i podrške u izradi poslovnog plana i daljem poslovanju kroz mentoring program koji sprovodi Privredna komora Srbije.

Pravo da podnesu zahtev za kredit kod partnerske banke kao i na dodelu bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) i preduzetnici. MMSP-ovi i preduzetnici moraju biti početnici u poslovanju. Ukoliko privredi subjekat već posluje, ne može postojati duže od 24 meseca u trenutku podnošenja zahteva. Program takođe podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor.

Krediti odobreni od strane partnerskih banaka mogu se koristiti za finansiranje investicionih ulaganja (nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora i sl.), za finansiranje operativnih troškova poslovanja. Operativni troškovi poslovanja mogu da učestvuju najviše do 30% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Za operativne troškove – period otplate za kredite za operativne troškove ne prelazi 36 mesečnih rata sa maksimalnim periodom počeka od 3 meseca.
Za investiciona ulaganja – period otplate za investicione kredite ne prelazi 60 meseci sa maksimalnim periodom počeka od 6 meseci.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% u zavisnosti od iznosa investicije. Investicija predstavlja ulaganje koje se finansira sredstvima iz Programa i ne uključuje participaciju korisnika kredita.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

1) maksimalan iznos kredita: 3.600.000,00 RSD;
2) nominalna kamatna stopa je fiksna, do 5,99% (RSD) na godišnjem nivou i obračunava se i naplaćuje mesečno i o roku dospeća, odnosno za sve vreme važenja ovog ugovora;
3) troškovi i naknade se obračunavaju saglasno Opštim uslovima poslovanja Banke a njihova visina se utvrđuje na osnovu internih akata Banke. Troškovi i naknade ne mogu da budu viši od 1% od iznosa kredita.

Proces učešća u Programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja se sastoji iz tri faze kroz koje je svaki zainteresovani subjekt je u obavezi da prođe:

  •  Prva faza: Obavezna petodnevna obuka za izradu investiciono poslovnog plana koju sprovodi Privredna komora Srbije;
  • Druga faza:Prijava za kredit, garanciju i grant u lokalnoj filijali Partnerske banke
  •  Treća faza: Stručna savetodavna podrška koju sprovodi Privredna komora Srbije.

Poziv za učestvovanje u Programu je otvoren dok se ne dostigne broj od dodatnih 500 prijavljenih privrednih subjekata.

Detalji javnog poziva kao i obrasci nalaze se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>