Mesečne arhive: novembar 2020

slika aktivne zajednice

Otvorena nova runda konkursa #AKTIVNEZAJEDNICE!

Trag fondacija otvara novu rundu konkursa #AKTIVNEZAJEDNICE! Program Aktivne zajednice ima za cilj da, kroz obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima.

Poziv je namenjen udruženjima građana i neformalnim grupama koje:

 • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti
 • zastupaju opšte interese svoje zajednice
 • ne postoje duže od 10 godina
 • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja)
 • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima
 • nalaze se na teritoriji Srbije

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.

infografika-fb-post-1536x805

Program Aktivne zajednice otvara prostor za različite teme i pristupe u skladu sa potrebama zajednica koje prepoznaju udruženi građani i građanke, a inicijative koje pokreću mogu biti:
● inicijative koje se zalažu da se stanje i okolnosti u okviru zajednica u kojima se realizuju promene na bolje, i to imajući u vidu racionalno korišćenje resursa zajednice (uključujući društvene i prirodne resurse), kao i sigurnost za sve građane;
● inicijative koje uključuju ljude iz zajednice u obnovu i/ili uređenje javnih prostora,
prepoznatih kao značajno mesto okupljanja i druženja. Javni prostori mogu biti fizički, ali i digitalni prostori društvenog organizovanja i razmene ljudi iz zajednice, bez obzira na njihove različitosti;
● inicijative koje okupljaju ljude oko zajedničkih dobara (voda, vazduh, reke, obale, parkovi, zelene površine, šume, biciklističke staze, javni prostori, obrazovanje, znanje, informacije, kultura), javnog i opšteg interesa i odbrane prava svih građana i građanki -pre svega, marginalizovanih i višestruko marginalizovanih grupa (pravo na stanovanje, pristup uslugama u zajednici i slično) ili
● inicijative koje prilagođavaju svoje delovanje u zajednici uvodeći nove metode i alatke, kao i alternativne predloge aktivnosti kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom.

Iznos sredstava koja se dodeljuju kreće se između 200.000 i 400.000 dinara po projektu.

Prijave se mogu slati najkasnije do 14. decembra, do 23:59 časova.

Detaljne informacije nalaze se OVDE. 

kyle-glenn-nXt5HtLmlgE-unsplash

Subvencije za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Subvencije koje se dodeljuju predviđene su za pokriće troškova u vezi obezbeđenja garancije putovanja. Isplata subvencija će se vršiti u zavisnosti od kategorije lecence i to na sledeći način:

 • licenca kategorije A 10, maksimalno do 2.250 evra;
 • licenca kategorije A 15, maksimalno do 2.500 evra;
 • licenca kategorije A 20, maksimalno do 3.000 evra;
 • licenca kategorije A 25, maksimalno do 3.500 evra;
 • licenca kategorije A 35, maksimalno do 4.000 evra;
 • licenca kategorije A 40, maksimalno do 5.000 evra.

Isplata subvencija će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici, registrovana u odgovarajućem registru i koja poseduju  licencu organizatora putovanja.

Da bi turistička agencija ostvarila pravo na subvenciju, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 1.  da je registrovana u odgovarajućem registru;
 2. da poseduje licencu;
 3. da je obezbedila garanciju putovanja;
 4. da nad turističkom agencijom nije pokrenut stečajni postupak;
 5. da se nad turističkom agencijom ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);
 6. da se nad turističkom agencijom ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentaciji Ministarstva www.mtt.gov.rs.

Pravo na podnošenje zahteva ima privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji poseduje lecencu ili je u 2020. godini posedovao licencu, a koji je Agenciji za privredene registre podneo zahtev za izdavanje nove licence.

Zahtevi za korišćenje subvencija podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Podnosici  zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran popunjen i potpisan obrazac zahteva na sledeću e-mail adresu: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 4. decembra 2020. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefone: 011/ 3122867 i 011/3139687.

Tekst javnog poziva i obrazac možete naći OVDE. 

Baner opstine 940x788

Da Srbobran ostane među prvih devet u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi 2020.“

Nagradna igra“Uzmi račun i pobedi 2020.“ uveliko je u toku. Građani opštine Srbobran marljivo su skupljali račune i slali koverte što je našu opštinu dovelo među prvih devet na listi za nagradu u vrednosti od 20.000 evra za opremanje i obnovu škola, bolnica, vrtića i drugih objekata i prostora od javnog značaja. Apelujemo na sve građane da nastave da šalju koverte, a oni koji još nisu, da se priključe nagradnoj igri kako bismo omogućili da naša opština ostane među prvih devet do završetka nagradne igre.

Svi dobijamo kad siva ekonomija gubi.

Rang listu opština možete da pratite ovde. 

Uzmi racun 2020 Poster A4 RGB

folklor1

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OČUVANjA I NEGOVANjA MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija.

Rok za podnošenje prijava je 25.11.2020. godine.

Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za:

- očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;

- zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;

- stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;

- negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;

- predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;

- književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;

- saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.

- projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

- unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

1. Zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija);

2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (fotokopija);

Detalji javnog poziva i prijava nalaze se ovde.

sljivovica-rakija_shutterstock_669961381

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

Predmet podsticaja jesu prihvatljive investicije i troškovi u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i opšti troškovi koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

Vrednost prihvatljive investicije treba da bude veća  od 400.000 dinara.

Troškovi iz koji se odnose na građenje i/ili dogradnju objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 60.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta, a troškovi koji se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 35.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, a do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik;

2) privredno društvo;

3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

4) zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije;

5) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Podnosilac zahteva treba da bude upisan i u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Pravilnik sa prilogom prihvatljivih investicija nalazi se ovde.

5ca47b730c12e0d435b33d5a_business development1

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KREDITE OBEZBEĐENE GARANCIJOM FONDA ZA RAZVOJ I UČESTVOVANjE U BESPLATNOJ OBUCI U SKLADU SA PROGRAMOM PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLjAVANjA

Program se sastoji iz 4 komponente:

1. Garancija za kredite odobrene od strane poslovnih banaka koje su putem javnog poziva izabrane da učestvuju u Programu. Garancija pokriva 60% svakog individualnog kredita uključujući iznos redovne kamate (za kašnjenje do 90 kalendarskih dana od datuma poslednjeg neisplaćenog anuiteta) u okviru Maksimalnog projektovanog portfelja kredita za svaku partnersku banku. Poslovna banka zadržava preostalih 40% rizika.

2. Odobrenje povoljnih bankarskih kredita od strane partnerskih banaka

3. Isplata bespovratnih sredstava (granta) zajmoprimcima koji ispune Programom predviđene uslove

4. Obezbeđivanje stručne, besplatne pomoći i podrške u izradi poslovnog plana i daljem poslovanju kroz mentoring program koji sprovodi Privredna komora Srbije.

Pravo da podnesu zahtev za kredit kod partnerske banke kao i na dodelu bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) i preduzetnici. MMSP-ovi i preduzetnici moraju biti početnici u poslovanju. Ukoliko privredi subjekat već posluje, ne može postojati duže od 24 meseca u trenutku podnošenja zahteva. Program takođe podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor.

Krediti odobreni od strane partnerskih banaka mogu se koristiti za finansiranje investicionih ulaganja (nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora i sl.), za finansiranje operativnih troškova poslovanja. Operativni troškovi poslovanja mogu da učestvuju najviše do 30% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Za operativne troškove – period otplate za kredite za operativne troškove ne prelazi 36 mesečnih rata sa maksimalnim periodom počeka od 3 meseca.
Za investiciona ulaganja – period otplate za investicione kredite ne prelazi 60 meseci sa maksimalnim periodom počeka od 6 meseci.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% u zavisnosti od iznosa investicije. Investicija predstavlja ulaganje koje se finansira sredstvima iz Programa i ne uključuje participaciju korisnika kredita.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

1) maksimalan iznos kredita: 3.600.000,00 RSD;
2) nominalna kamatna stopa je fiksna, do 5,99% (RSD) na godišnjem nivou i obračunava se i naplaćuje mesečno i o roku dospeća, odnosno za sve vreme važenja ovog ugovora;
3) troškovi i naknade se obračunavaju saglasno Opštim uslovima poslovanja Banke a njihova visina se utvrđuje na osnovu internih akata Banke. Troškovi i naknade ne mogu da budu viši od 1% od iznosa kredita.

Proces učešća u Programu promocije preduzetništva i samozapošljavanja se sastoji iz tri faze kroz koje je svaki zainteresovani subjekt je u obavezi da prođe:

 •  Prva faza: Obavezna petodnevna obuka za izradu investiciono poslovnog plana koju sprovodi Privredna komora Srbije;
 • Druga faza:Prijava za kredit, garanciju i grant u lokalnoj filijali Partnerske banke
 •  Treća faza: Stručna savetodavna podrška koju sprovodi Privredna komora Srbije.

Poziv za učestvovanje u Programu je otvoren dok se ne dostigne broj od dodatnih 500 prijavljenih privrednih subjekata.

Detalji javnog poziva kao i obrasci nalaze se OVDE.