18573180995f183060b1e10204513637_700x525x377400

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa U Oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2021. godini finansirati – sufinansirati projekte u oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, shodno zakonu.

Opšti cilj konkursa je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, edukaciji, promociji i prezentaciji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i unapređenju rada udruženja koja čuvaju i promovišu narodnu tradiciju.

Sekretarijat će sredstvima u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara, po ekonomskoj klasifikaciji korisnika 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, finansirati – sufinansirati projekte i programe od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji doprinose:
• istraživanju, prikupljanju, obradi, zaštiti, valorizaciji, negovanju, prezentaciji i promociji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;
• obeležavanju jubileja vezanih za značajne ličnosti i istorijske događaje;
• edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice;
• digitalnoj obradi i prezentaciji tradicionalnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u novim medijima;
• promovisanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba kod dece i mladih;
• promovisanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba iz Vojvodine u drugim mestima Republike Srbije i regionu i unapređuju saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji, i
• unapređenju rodne ravnopravnosti kroz projekte istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2021. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata, sa pratećom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, odnosno od 30. januara do 1. marta 2021. godine.

Na Konkursu mogu da učestvuju ISKLjUČIVO udruženja građana registrovana za poslove kulture, koja svojim radom doprinose istraživanju, očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u AP Vojvodini.

Detalje možete videti ovde

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>