Месечне архиве: август 2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

Програм Владе Републике Србије „Моја прва плата” спроводи Национална служба за запошљавање.Запошљавање младих и пружи подршка привреди у решавању проблема са недостатком кадрова.

Послодавци који су заинтересовани за учешће у Програму објављују конкретне радне позиције на којима ће се млади оспособљавати за самосталан рад по утврђеном програму који одобрава Национална служба за запошљавање, уз ментора који врши надзор и пружа подршку.

Програм се спроводи код послодаваца у приватном или јавном сектору, који се пријаве на Јавни позив Националне службе за запошљавање, у складу са Уредбом о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ. Позив је отворен за све привредне субјекте који послују на територији Републике Србије (предузетнике, микро, мала, средња и велика правна лица и јавни сектор ).

Младима средњег образовања обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од 25.000,00 динара, док за оне високог образовања накнада износи 30.000,00 динара. Национална служба за запошљавање врши исплату средства директно лицима на оспособљавању, преко банке „Поштанска штедионица“ ад Београд, која ће за наведену намену отворити наменски текући рачун лицима, без наплате трошкова одржавања рачуна. Доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести се уплаћују у складу са законом.

Поред износа који исплаћује Национална служба за запошљавање послодавци могу да исплате и додатна средства.

Оспособљавање за рад траје девет месеци.

Програм „Моја прва плата” реализоваће се према следећем распореду:

22. август 2022. године
Објављивање јавног позива 

22. август – 22. септембар 2022. године
Пријава послодаваца и оглашавање позиција

3. октобар – 31. октобар 2022. године 
Пријава кандидата на позиције

1. новембар ‒ 15. новембар 2022. године 
Повезивање кандидата са послодавцима из приватног сектора

16. новембар ‒ 30. новембар 2022. године 
Повезивање кандидата са послодавцима из јавног сектора

1. децембар ‒ 31. децембар 2022. Године


Објава листе послодаваца са одобреним позицијама и закључивање уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата. Почетак праксе код послодавца је током децембра 2022. године, а најкасније до 30.12.2022. године.

Више о конкурсу на:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-programa-podsticanja-zaposljavanja-mladih-%E2%80%9Emoja-prva-plata%E2%80%9C/9221

 

 

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa jeste unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima – razvoj turizma na ruralnim područjima.
Cilj ovog konkursa je upošljavanje radno neaktivnih stanovnika u ruralnim područjima, podrška stanovnicima ruralnih predela da kroz ruralni turizam obezbede dodatne prihode na svom domaćinstvu kao i valorizacija (vrednovanje) rada žena u seoskim domaćinstvima.
U Autonomnoj pokrajini Vojvodini, naslanjajući se na proizvodnju i prerađivačke kapacitete, postoji značajan turistički potencijal ovog podneblja. Da bi gazdinstvo ostvarilo više prihoda postoji mogućnost da to ostvari pružajući usluge turistima – domaćim i stranim. Osim toga to je i šansa za ostanak većeg broja mladih na selu – kako onih koji bi pružali te usluge, tako i onih koji bi ih snabdevali proizvodima sa svoga praga. Ruralni turizam obezbeđuje dodatne prihode stanovnicima ruralnih predela plasmanom poljoprivrednih proizvoda na pijaci u sopstvenom dvorištu, kao i plasman proizvoda domaće radinosti. Ruralni turizam takođe omogućava valorizaciju (vrednovanje) rada žena u seoskim domaćinstvima, ali i upošljavanje radno neaktivnih kategorija stanovnika.

 1. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđeno je ukupno 35.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće investicije:

Sektor Prihvatljive investicije Prihvatljivi troškovi

 1. Ruralni turizam Nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu (1) troškovi nabavke opreme:
  – mašine za pranje, sušenje i peglanje veša;
  – televizori, radio aparati i personalni/prenosivi (laptop) računari.
  (2) troškovi nabavke sistema za klimatizaciju i grejanje objekata:
  – peći, radijatori i druga grejna tela;
  – klima uređaji, ventilatori.
  (3) troškovi opremanja kuhinje:
 • kuhinjski elementi, police, ormari za smeštaj kuhinjskog i restoranskog posuđa i hrane, pultovi za usluživanje
  – rashladni uređaji za čuvanje hrane;
  – uređaji za odvođenje pare i mirisa;
  – mašine za pranje posuđa;
  – aparati za pravljenje leda i sokova;
  – sve vrste šporeta, gotovih kamina, pećnica i uređaja za kuvanje i pečenje.
  (4) troškovi opremanja prostorija za pružanje ugostiteljskih usluga u skladu sa aktom o kategorizaciji:
  – sobni nameštaj, ormari, stolovi, stolice, garderoberi, ležajevi, ogledala, cipelarnici.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2022. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju:

 • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava
 • preduzetnik
 • Pravno lice (privredno društvo)
  Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Konkurs je otvoren do 01.09.2022. godine.
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/