JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANjA ZAPOŠLjAVANjA MLADIH „MOJA PRVA PLATA“

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.Zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova.

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u Programu objavljuju konkretne radne pozicije na kojima će se mladi osposobljavati za samostalan rad po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošljavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku.

Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru, koji se prijave na Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje, u skladu sa Uredbom o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ. Poziv je otvoren za sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije (preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika pravna lica i javni sektor ).

Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 25.000,00 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 30.000,00 dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje vrši isplatu sredstva direktno licima na osposobljavanju, preko banke „Poštanska štedionica“ ad Beograd, koja će za navedenu namenu otvoriti namenski tekući račun licima, bez naplate troškova održavanja računa. Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti se uplaćuju u skladu sa zakonom.

Pored iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavci mogu da isplate i dodatna sredstva.

Osposobljavanje za rad traje devet meseci.

Program „Moja prva plata” realizovaće se prema sledećem rasporedu:

22. avgust 2022. godine
Objavljivanje javnog poziva 

22. avgust – 22. septembar 2022. godine
Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija

3. oktobar – 31. oktobar 2022. godine 
Prijava kandidata na pozicije

1. novembar ‒ 15. novembar 2022. godine 
Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora

16. novembar ‒ 30. novembar 2022. godine 
Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz javnog sektora

1. decembar ‒ 31. decembar 2022. Godine


Objava liste poslodavaca sa odobrenim pozicijama i zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata. Početak prakse kod poslodavca je tokom decembra 2022. godine, a najkasnije do 30.12.2022. godine.

Više o konkursu na:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-programa-podsticanja-zaposljavanja-mladih-%E2%80%9Emoja-prva-plata%E2%80%9C/9221

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>